Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết

Thỏa thuận nguyên tắc về địa điểm dự kiến thực hiện dự án đầu tư: Dự án đầu tư xây dựng xưởng gốm mỹ nghệ.

Người đăng: hotrodoanhnghiep Ngày đăng: 19:35 | 04/12 Lượt xem: 131

Căn cứ Quyết định 2131/QĐ-UBND ngày 31/7/2021 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc hướng dẫn trình tự, thủ tục đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Căn cứ Quyết định 3368/QĐ-UBND ngày 09/12/2022 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Hướng dẫn trình tự, thủ tục đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Nam ban hành kèm theo Quyết định số 2131/QĐUBND ngày 30/7/2021 của UBND tỉnh.

Căn cứ Công văn số 2572/UBND ngày 27/9/2023 của UBND thành phố Hội An về thống nhất cho Ông Nguyễn Viết Lâm – Chủ cơ sở sản xuất gốm Sơn Thúy thuê đất Cụm Công nghiệp Thanh Hà.

Căn cứ Quyết định số 1365/QĐ-UBND ngày 9/10/2023 của UBND thành phố Hội An về điều chỉnh quy hoạch cục bộ chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Cụm Công nghiệp Thanh Hà;

Xét đề nghị của Cơ sở sản xuất gốm Sơn Thúy tại Đơn xin thuê đất ngày 01/11/2023 và đề xuất của Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng thành phố tại Tờ trình số 147/TTr-BQL ngày 03 tháng 11 năm 2023 về việc thỏa thuận nguyên tắc về địa điểm dự kiến thực hiện dự án đầu tư xây dựng xưởng gốm mỹ nghệ cho Cơ sở sản xuất gốm Sơn Thúy (Kèm Biên bản họp khảo sát, chọn địa điểm lập dự án đầu tư tại cụm công nghiệp Thanh Hà ngày 27/10/2023);

 UBND thành phố Hội An thống nhất nguyên tắc về địa điểm dự kiến cho phép Cơ sở sản xuất gốm Sơn Thúy nghiên cứu thực hiện Dự án đầu tư xây dựng xưởng gốm mỹ nghệ với các nội dung như sau:

1. Thông tin sơ bộ về dự án đầu tư

1.1. Tên dự án đầu tư: Dự án đầu tư xây dựng xưởng gốm mỹ nghệ.

1.2. Mục tiêu dự án: Sản xuất kinh doanh các sản phẩm từ gốm.

1.3. Quy mô dự án: Công suất thiết kế (sản lượng sản xuất) 20.000 sản phẩm/năm. Các hạng mục công trình: Nhà xưởng sản xuất, Nhà trưng bày sản phẩm + văn phòng làm việc và các hạng mục hạ tầng phụ trợ khác.

1.4. Địa điểm dự kiến thực hiện dự án: Một phần Lô CN-2/9 tại Cụm Công nghiệp Thanh Hà, thành phố Hội An.

1.5. Diện tích đất sử dụng: Khoảng 800 m2 .

(Kèm theo sơ đồ vị trí lô đất do Ban quản lý DAĐTXD lập ngày 03/11/2023)

1.6. Hiện trạng sử dụng đất: Diện tích đất đã được thực hiện công tác giải phóng mặt bằng.

1.7. Thời gian hoàn thành các thủ tục đầu tư: 12 tháng (kể từ ngày UBND thành phố Hội An ban hành công văn)

2. Tổ chức thực hiện:

2.1. Cơ sở sản xuất gốm Sơn Thúy thực hiện đầy đủ các thủ tục về đầu tư, đất đai, xây dựng, môi trường, PCCC... và triển khai thực hiện dự án đầu tư theo đúng quy định của pháp luật về đầu tư, bảo vệ môi trường, đất đai, xây dựng và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến lĩnh vực đăng ký hoạt động của dự án.

2.2. Các Phòng, Ban liên quan: Văn phòng HĐND-UBND, Tài chính-Kế hoạch, Kinh tế, Tài nguyên-Môi trường, Quản lý đô thị, UBND phường Thanh Hà và các ngành chức năng có liên quan căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao theo dõi hướng dẫn; đồng thời kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định pháp luật có liên quan.

2.3. Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng thành phố: Phối hợp với các đơn vị liên quan để đăng tải công khai văn bản này trên Cổng thông tin điện tử thành phố, Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Nam, Cổng thông tin điện tử của Sở Kế hoạch – Đầu tư, Cổng thông tin xúc tiến đầu tư tỉnh Quảng Nam và ứng dụng Smart Quang Nam. Đồng thời hướng dẫn Cơ sở sản xuất gốm Sơn Thúy thực hiện các thủ tục về đầu tư, quy hoạch, xây dựng, đất đai, môi trường, phòng cháy chữa cháy... theo đúng quy định hiện hành./.

    Chi tiết Công văn tải tại đây

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Đăng nhập / Đăng ký

 
 
 

Số lượng doanh nghiệp thành lập

Chọn năm:
select

Tổng thu ngân sách

Chọn năm:
select

Bản quyền thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: Số 02 Trần Phú - Thành phố Tam Kỳ - Tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: 02352474567
Email: xtdt.skhdt@gmail.com
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập

0000262941