Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết

Thỏa thuận nguyên tắc về địa điểm dự kiến thực hiện dự án đầu tư - Nhà máy đóng gói, thương mại các loại màu sơn và sản xuất nội thất gỗ

Người đăng: hotrodoanhnghiep Ngày đăng: 14:27 | 21/03 Lượt xem: 111

Kính gửi: Công ty TNHH MTV AZ Furniture Địa chỉ: 22 Trần Hưng Đạo, phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn

Căn cứ Quyết định 2131/QĐ-UBND ngày 31/7/2021 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc hướng dẫn trình tự, thủ tục đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Căn cứ Quyết định 3368/QĐ-UBND ngày 09/12/2022 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Hướng dẫn trình tự, thủ tục đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Nam ban hành kèm theo Quyết định số 2131/QĐUBND ngày 30/7/2021 của UBND tỉnh.

Căn cứ Quyết định số 1365/QĐ-UBND ngày 9/10/2023 của UBND thành phố Hội An về điều chỉnh quy hoạch cục bộ chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Cụm Công nghiệp Thanh Hà;

Căn cứ Công văn số 208/UBND ngày 24/01/2024 của UBND thành phố Hội An về thống nhất cho Công ty TNHH MTV AZ Furniture đầu tư tại cụm Công nghiệp Thanh Hà, thành phố Hội An.

  Xét đề nghị của Công ty TNHH MTV AZ Furniture và ý kiến tham mưu của Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng thành phố tại Tờ trình số 49/TTr-BQL ngày 11/3/2024 về việc thỏa thuận nguyên tắc về địa điểm dự kiến thực hiện dự án đầu tư Nhà máy đóng gói, thương mại các loại màu sơn và sản xuất nội thất gỗ của Công ty TNHH MTV AZ Furniture.

UBND thành phố Hội An thống nhất nguyên tắc về địa điểm dự kiến cho phép Công ty TNHH MTV AZ Furniture nghiên cứu thực hiện đầu tư Nhà máy đóng gói, thương mại các loại màu sơn và sản xuất nội thất gỗ với các nội dung như sau:

1. Thông tin sơ bộ về dự án đầu tư

1.1. Tên dự án đầu tư: Nhà máy đóng gói, thương mại các loại màu sơn và sản xuất nội thất gỗ.

1.2. Mục tiêu dự án: Đóng gói, thương mại các loại màu sơn và sản xuất nội thất gỗ.

1.3. Quy mô dự án: + Về đóng gói thương mại các loại màu sơn: 2.000 tấn/ năm + Sản xuất nội thất gỗ: 10.800 sản phẩm/năm - Các hạng mục công trình: Nhà xưởng sản xuất; Khối nhà văn phòng; nhà ăn, nhà kho và các hạng mục hạ tầng phụ trợ khác

1.4. Địa điểm dự kiến thực hiện dự án: Một phần lô CN-12 tại Cụm công nghiệp Thanh Hà, thành phố Hội An.

1.5. Diện tích đất sử dụng: Khoảng 7.500 m2 (Kèm theo sơ đồ vị trí lô đất do BQL DA đầu tư xây dựng lập ngày 29/02/2024)

1.6. Hiện trạng sử dụng đất: Diện tích đất đã được thực hiện công tác giải phóng mặt bằng.

1.7. Thời gian hoàn thành các thủ tục đầu tư: 12 tháng (kể từ ngày UBND thành phố Hội An ban hành công văn).

2. Tổ chức thực hiện:

2.1 Công ty TNHH MTV AZ Furniture thực hiện đầy đủ các thủ tục về đầu tư, đất đai, xây dựng, môi trường, PCCC... và triển khai thực hiện dự án đầu tư theo đúng quy định của pháp luật về đầu tư, bảo vệ môi trường, đất đai, xây dựng và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến lĩnh vực đăng ký hoạt động của dự án.

2.2. Các Phòng, Ban liên quan: Văn phòng HĐND-UBND, Tài chính-Kế hoạch, Kinh tế, Tài nguyên-Môi trường, Quản lý đô thị, UBND phường Thanh Hà và các ngành chức năng có liên quan căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao theo dõi hướng dẫn; đồng thời kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định pháp luật có liên quan.

2.3. Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng thành phố: Phối hợp với các đơn vị liên quan để đăng tải công khai văn bản này trên Cổng thông tin điện tử thành phố, Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Nam, Cổng thông tin điện tử của Sở Kế hoạch – Đầu tư, Cổng thông tin xúc tiến đầu tư tỉnh Quảng Nam và ứng dụng Smart Quang Nam. Đồng thời hướng dẫn Công ty TNHH MTV AZ Furniture thực hiện các thủ tục về đầu tư, quy hoạch, xây dựng, đất đai, môi trường, phòng cháy chữa cháy... theo đúng quy định hiện hành./.

Chi tiết Thông báo xem tại đây.

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Đăng nhập / Đăng ký

 
 
 

Số lượng doanh nghiệp thành lập

Chọn năm:
select

Tổng thu ngân sách

Chọn năm:
select

Bản quyền thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: Số 02 Trần Phú - Thành phố Tam Kỳ - Tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: 02352474567
Email: xtdt.skhdt@gmail.com
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập

0000263535