Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết

Nội dung và mức chi hỗ trợ xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2021-2025

Người đăng: hotrodoanhnghiep Ngày đăng: 14:46 | 17/08 Lượt xem: 539

Căn cứ Nghị quyết số 09/2020/NQ-HĐND ngày 02/11/2020 của HĐND tỉnh về quy định Nội dung và mức chi hỗ trợ xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2021-2025, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định 454/QĐ-UBND ngày 08/02/2020 để triển khai thực hiện Nghị quyết.

Theo đó, Quyết định 454/QĐ-UBND quy định nội dung, mức chi, điều kiện, thủ tục, trình tự, trách nhiệm của các cơ quan quản lý, các tổ chức, cá nhân trong việc hỗ trợ xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021 – 2025.
Đối tượng áp dụng là cá nhân, nhóm cá nhân, hợp tác xã có dự án khởi nghiệp, doanh nghiệp khởi nghiệp hoạt động trên địa bàn tỉnh Quảng Nam có khả năng tăng trưởng nhanh dựa trên khai thác tài sản trí tuệ, công nghệ, mô hình kinh doanh mới được công nhận dự án khởi nghiệp sáng tạo cấp tỉnh. Các cơ quan, đơn vị quản lý nhà nước; tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.
Các Nội dung hỗ trợ bao gồm:
- Tổ chức sự kiện ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn và tham gia sự kiện khởi nghiệp vùng, quốc gia, quốc tế, cuộc thi/hội thi khởi nghiệp sáng tạo.
- Phát triển hoạt động đào tạo, nâng cao năng lực và dịch vụ cho khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.
- Phát triển cơ sở vật chất - kỹ thuật phục vụ hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.
- Hoạt động truyền thông về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.
- Hoạt động kết nối mạng lưới khởi nghiệp.
- Cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, cá nhân khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.
- Nội dung và mức chi phục vụ công tác quản lý, hoạt động chung của Đề án 844.
Nguồn kinh phí thực hiện bao gồm: Nguồn chi sự nghiệp khoa học và công nghệ thuộc ngân sách địa phương được bố trí trong dự toán ngân sách hàng năm. Kinh phí tài trợ và các nguồn kinh phí hợp pháp khác từ các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước. Tổng dự toán kinh phí ngân sách tỉnh hỗ trợ thực hiện giai đoạn 2021-2025 là hơn 23 tỷ đồng.              
Ngoài các nội dung, mức chi quy định, các nội dung hỗ trợ khác, thực hiện theo quy định hiện hành của pháp luật và các văn bản của Trung ương, tỉnh quy định. Trong cùng một thời điểm, nếu có nhiều chính sách quy định cùng một nội dung hỗ trợ từ ngân sách nhà nước, thì áp dụng mức hỗ trợ cao nhất. Trong trường hợp một tổ chức, cá nhân thực hiện nhiều nội dung chi khác nhau thì được áp dụng các chế độ hỗ trợ theo từng nội dung chi (nếu đảm bảo các điều kiện). Đảm bảo nguyên tắc công khai, minh bạch, bình đẳng; thủ tục hành chính nhanh, gọn. Tổ chức, cá nhân nhận hỗ trợ phải đảm bảo thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ theo quy định hiện hành của Nhà nước, không vi phạm pháp luật và đang hoạt động đúng ngành nghề đã đăng ký sản xuất, kinh doanh (theo cam kết của đơn vị); chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính xác thực đối với các tài liệu liên quan cung cấp cho cơ quan quản lý nhà nước, cũng như các nội dung đã cam kết bằng văn bản trong quá trình tổ chức thực hiện quy định này.
Chi tiết Quyết định 454/QĐ-UBND tải tại đây.

Tác giả: Diễm Thúy

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Đăng nhập / Đăng ký

 
 
 

Số lượng doanh nghiệp thành lập

Chọn năm:
select

Tổng thu ngân sách

Chọn năm:
select

Bản quyền thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: Số 02 Trần Phú - Thành phố Tam Kỳ - Tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: 02352474567
Email: xtdt.skhdt@gmail.com
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập

0000263392