Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết

Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Người đăng: hotrodoanhnghiep Ngày đăng: 12:21 | 05/12 Lượt xem: 206

 Nhằm phát huy tinh thần chủ động, tính sáng tạo, quyết liệt hơn nữa trong cải cách thủ tục hành chính, cương quyết loại bỏ lợi ích cục bộ, lợi ích nhóm, lợi ích cá nhân; huy động mọi nguồn lực, sự tham gia xây dựng và phát triển của cả hệ thống chính trị và cộng đồng doanh nghiệp, người dân với phương châm “lấy người dân, doanh nghiệp là trung tâm, là chủ thể và là mục tiêu, động lực; lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp để đánh giá hiệu quả”; ngày 24/11/2022, UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Kế hoạch số 7781/KH-UBND về triển khai thực hiện Nghị quyết số 131/NQ-CP ngày 06/10/2022 của Chính phủ về việc đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.Ảnh sưu tầm

          Kế hoạch đề ra những nội dung, nhiệm vụ chủ yếu gồm:

          (1) Tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 131/NQ-CP ngày 06/10/2022 của Chính phủ

         Xây dựng Kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện việc đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân, doanh nghiệp; tuyên truyền, phố biến quán triệt, hướng dẫn việc thực hiện các nội dung quy định tại Nghị quyết số 131/NQ-CP.

          (2) Cải cách thủ tục hành chính, cắt giảm quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh

          Phối hợp với các Bộ, ngành rà soát, đề xuất phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh, trình cơ quan có thẩm quyền xem xét, phê duyệt; Cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ trong từng cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh theo Đề án, Quyết định được UBND tỉnh phê duyệt.

          (3) Nâng cao hiệu quả thực thi thủ tục hành chính phục vụ người dân, doanh nghiệp

         Thực hiện nghiêm việc công khai, minh bạch trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính và đồng bộ với Cổng Dịch vụ công quốc gia để người dân, doanh nghiệp có thể giám sát, đánh giá quá trình thực hiện; Thực hiện nghiêm việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đổi mới phương thức, lề lối làm việc, kiên quyết xử lý theo đúng quy định cán bộ, công chức, viên chức, người lao động có hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực.

          (4) Hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành

         Tiếp tục thực hiện nghiêm việc ký số, gửi nhận văn bản và xử lý hồ sơ công việc trên môi trường điện tử tại các cấp chính quyền; Đẩy nhanh tiến độ chuẩn hóa chế độ báo cáo; nâng cấp để kết nối, tích hợp, chia sẻ với Hệ thống thông tin theo dõi nhiệm vụ của cơ quan hành chính nhà nước.

         (5) Thực hiện các nhiệm vụ khác được giao theo Nghị quyết số 131/NQ-CP ngày 06/10/2022 của Chính phủ

         Đẩy nhanh việc triển khai các nhiệm vụ, giải pháp tại Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022; Tập trung thúc đẩy triển khai Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ.

        UBND tỉnh giao các Sở, Ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố ban hành kế hoạch triển khai nhiệm vụ để thực hiện đồng bộ, thống nhất tại cơ quan, đơn vị, địa phương. Đồng thời, tổng hợp tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này, định kỳ trước ngày 15 tháng cuối quý báo cáo kết quả thực hiện về Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh để tổng hợp, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo theo quy định.

        Văn phòng UBND tỉnh tập trung hoạt động kiểm tra thường xuyên, tăng cường kiểm tra đột xuất các nội dung liên quan đến việc tổ chức thực hiện thủ tục hành chính tại các cơ quan, đơn vị, địa phương; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý nghiêm theo đúng quy định cán bộ, công chức, viên chức có hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực, tự ý đặt ra thủ tục hành chính không đúng quy định hoặc để chậm, muộn, trả lại hồ sơ nhiều lần.

         Chi tiết kế hoạch 7781/KH-UBND tải tại đây


Tác giả: Diễm Thúy

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Đăng nhập / Đăng ký

 
 
 

Số lượng doanh nghiệp thành lập

Chọn năm:
select

Tổng thu ngân sách

Chọn năm:
select

Bản quyền thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: Số 02 Trần Phú - Thành phố Tam Kỳ - Tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: 02352474567
Email: xtdt.skhdt@gmail.com
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập

0000263534