Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết

Phê duyệt chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia giai đoạn đến năm 2030 “tìm kiếm và chuyển giao công nghệ nước ngoài đến năm 2030”

Người đăng: hotrodoanhnghiep Ngày đăng: 14:53 | 02/03 Lượt xem: 121

Ngày 17/2/2023, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Quyết định số 168/QĐ-BKHCN phê duyệt Chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia giai đoạn đến năm 2030 “Tìm kiếm và chuyển giao công nghệ nước ngoài đến năm 2030”.

Chương trình nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động chuyển giao, làm chủ và phát triển công nghệ từ nước ngoài vào Việt Nam, đặc biệt là công nghệ trong các ngành, lĩnh vực ưu tiên phục vụ nhu cầu phát triển sản phẩm, dịch vụ công nghệ mới góp phần nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị gia tăng, tính cạnh tranh của sản phẩm, hàng hóa trên thị trường.

Đồng thời, hình thành mạng lưới đối tác công nghệ quốc tế đáp ứng nhu cầu chuyển giao công nghệ; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp, tổ chức khoa học và công nghệ; hình thành cơ sở dữ liệu về nhu cầu công nghệ trong nước, nguồn cung công nghệ/chuyên gia công nghệ nước ngoài, đối tác công nghệ quốc tế, các dịch vụ hỗ trợ tìm kiếm, chuyển giao, làm chủ và phát triển công nghệ nước ngoài; triển khai hiệu quả các hoạt động hỗ trợ chuyển giao công nghệ, hỗ trợ nâng cao năng lực giải mã công nghệ cho các doanh nghiệp, tổ chức khoa học và công nghệ.

Bên cạnh đó, chương trình còn đề ra mục tiêu thúc đẩy kết nối, liên kết, hợp tác giữa các địa phương trong nước với các địa phương nước ngoài thông qua hoạt động chuyển giao, làm chủ và phát triển công nghệ nhằm tạo lợi thế cạnh tranh cho vùng, quốc gia.
(Ảnh sưu tầm)

Chương trình bao gồm nhóm 05 nội dung chính, gồm: Nghiên cứu hoàn thiện các cơ chế, chính sách, giải pháp tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động chuyển giao, làm chủ và phát triển công nghệ từ nước ngoài vào Việt Nam; hỗ trợ nâng cao năng lực tìm kiếm, chuyển giao, làm chủ và phát triển công nghệ từ nước ngoài vào Việt Nam cho các doanh nghiệp, tổ chức khoa học và công nghệ; xây dựng, duy trì, khai thác mạng lưới tìm kiếm và cơ sở dữ liệu công nghệ nước ngoài; triển khai hỗ trợ doanh nghiệp, tổ chức khoa học và công nghệ thực hiện dự án chuyển giao, giải mã, làm chủ và phát triển công nghệ từ nước ngoài vào Việt Nam; Hỗ trợ hoạt động thông tin, tuyên truyền.

Chương trình dự kiến các sản phẩm khoa học sau: (1) Các báo cáo luận cứ khoa học cho các kiến nghị về cơ chế, chính sách phục vụ hoạt động chuyển giao, làm chủ và phát triển công nghệ từ nước ngoài vào Việt Nam; (2) Sản phẩm đào tạo cán bộ, kỹ thuật viên, quản trị viên trong các tổ chức, doanh nghiệp được tập huấn, đào tạo về tìm kiếm, chuyển giao, giải mã, làm chủ và phát triển công nghệ; (3) Cơ sở dữ liệu, phần mềm về mạng lưới đối tác công nghệ; hồ sơ công nghệ nước ngoài; hệ thống cơ sở dữ liệu gồm các thông tin về tìm kiếm, chuyển giao, làm chủ và phát triển công nghệ nước ngoài, tích hợp vào cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học công nghệ; cổng thông tin điện tử hỗ trợ tìm kiếm và chuyển giao công nghệ từ nước ngoài vào Việt Nam; (4) Sản phẩm về công nghệ nước ngoài được tìm kiếm và chuyển giao cho tổ chức, doanh nghiệp tại Việt Nam; công nghệ được giải mã, làm chủ phục vụ tạo ra sản phẩm chủ lực, sản phẩm trọng điểm.

Chi tiết Quyết định tải tại đây.

Tác giả: Bích Phương

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Đăng nhập / Đăng ký

 
 
 

Số lượng doanh nghiệp thành lập

Chọn năm:
select

Tổng thu ngân sách

Chọn năm:
select

Bản quyền thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: Số 02 Trần Phú - Thành phố Tam Kỳ - Tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: 02352474567
Email: xtdt.skhdt@gmail.com
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập

0000263462