Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết

Cắt giảm, đơn giản hóa quy định kinh doanh thuộc quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Người đăng: hotrodoanhnghiep Ngày đăng: 9:36 | 15/06 Lượt xem: 88

Ngày 29/5/2023, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 587/QĐ-TTg phê duyệt Phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ.


Ảnh sưu tầm

Theo đó có 06 lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh được cắt giảm, đơn giản hóa một số thủ tục hành chính liên quan. Cụ thể các lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh và các thủ tục hành chính được cắt giảm, đơn giản hóa gồm:

Dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp, gồm các thủ tục: Thủ tục ghi nhận tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp; Thủ tục ghi nhận thay đổi về tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp/Người đại diện sở hữu công nghiệp; Thủ tục cấp Chứng chỉ hành nghề dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp; Thủ tục cấp lại Chứng chỉ hành nghề dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp.

Dịch vụ giám định sở hữu công nghiệp, gồm các thủ tục: Thủ tục cấp Giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp; Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp; Thủ tục cấp thẻ Giám định viên sở hữu công nghiệp; Thủ tục cấp lại Thẻ giám định viên sở hữu công nghiệp.

Kinh doanh dịch vụ đánh giá sự phù hợp, gồm các thủ tục: Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm; Thủ tục cấp bổ sung, sửa đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm; Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động kiểm định; Thủ tục cấp bổ sung, sửa đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động kiểm định; Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giám định; Thủ tục cấp bổ sung, sửa đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giám định; Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chứng nhận; Thủ tục cấp bổ sung, sửa đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chứng nhận.

Kinh doanh dịch vụ đánh giá, giám định công nghệ, gồm các thủ tục: Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ đánh giá công nghệ; Thủ tục sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ đánh giá công nghệ; Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ giám định công nghệ; Thủ tục sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ giám định công nghệ.

Lĩnh vực quản lý khoa học và công nghệ, gồm các thủ tục: Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lần đầu cho tổ chức khoa học và công nghệ - Thủ tục hành chính cấp trung ương; Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lần đầu cho tổ chức khoa học và công nghệ - Thủ tục hành chính cấp tỉnh.

Lĩnh vực nhập khẩu phương tiện vận tải chuyên dùng trong dây chuyền công nghệ sử dụng trực tiếp cho hoạt động sản xuất của dự án đầu tư, gồm thủ tục: Thủ tục xác nhận phương tiện vận tải chuyên dùng trong dây chuyền công nghệ sử dụng trực tiếp cho hoạt động sản xuất của dự án đầu tư.

Chi tiết Quyết định tải tại đây.

Tác giả: Phước Lâm

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Đăng nhập / Đăng ký

 
 
 

Số lượng doanh nghiệp thành lập

Chọn năm:
select

Tổng thu ngân sách

Chọn năm:
select

Bản quyền thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: Số 02 Trần Phú - Thành phố Tam Kỳ - Tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: 02352474567
Email: xtdt.skhdt@gmail.com
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập

0000234122