Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Văn bản địa phương

Nội dung tìm kiếm:
Cơ quan ban hành:
select
Loại văn bản:
select
Lĩnh vực:
select
STTSố ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
41 Số 1119/KH-UBND 31/05/2023 Ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 58/NQ-CP ngày 21/4/2023 của Chính phủ về một số chính sách, giải pháp trọng tâm hỗ trợ doanh nghiệp chủ động thích ứng, phục hồi nhanh và phát triển bền vững đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
42 Số: 1066/QĐ-UBND 26/05/2023 Về việc giao, điều chỉnh và bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn nước ngoài giai đoạn 2021 - 2025
43 Số: 3212/KH-UBND 25/05/2023 Cải thiện, nâng cao Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) của tỉnh Quảng Nam năm 2023 và những năm tiếp theo
44 Số: 1059/QĐ-UBND 25/05/2023 Phê duyệt Danh mục dịch vụ công trực tuyến đủ điều kiện thực hiện toàn trình và Danh mục dịch vụ công trực tuyến đủ điều kiện thực hiện một phần trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
45 Số: 974/QĐ-UBND 16/05/2023 Thành lập Tổ công tác đặc biệt của UBND tỉnh về tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư, dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh
46 Số: 09/2023/QĐ-UBND 21/04/2023 Quy định điều kiện, tiêu chí, quy mô, tỷ lệ, diện tích tách khu đất công thành dự án độc lập trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
47 Số 08/2023/QĐ-UBND 07/04/2023 Quyết định Sửa đổi, bổ sung Điều 1 Quyết định số 17/2020/QĐ-UBND ngày 01 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
48 Số: 892/QĐ-UBND 28/04/2023 Phê duyệt Bộ chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công theo thời gian thực trên môi trường điện tử các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
49 Số: 2400/KH-UBND 21/04/2023 Thực hiện Đề án “Đảm bảo an toàn thực phẩm, nâng cao chất lượng nông lâm thủy sản, giai đoạn 2021-2030” trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
50 Số: 776/QĐ-UBND 14/04/2023 Ban hành Chương trình Xúc tiến đầu tư năm 2023 tỉnh Quảng Nam
51 Số: 2063/KH-UBND 07/04/2023 Kế hoạch triển khai Chương trình Mỗi xã một sản phẩm năm 2023
52 Số: 665/QĐ-UBND 04/04/2023 Quyết định Phê duyệt danh mục dự án nghiên cứu đề xuất đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đợt 01/2023
53 Số: 1713/KH-UBND 24/03/2023 Thu hút và đón khách du lịch quốc tế đến tỉnh Quảng Nam trong giai đoạn mới
54 Số: 1432/KH-UBND 15/03/2023 Kế hoạch thực hiện Chương trình số 20-CTr/TU ngày 31/10/2022 của Tỉnh ủy Quảng Nam về thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
55 Số: 05/CT-UBND 14/03/2023 Chỉ thị về việc đẩy mạnh triển khai hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính tiền trên địa bàn tỉnh
56 Số: 1349/KH-UBND 13/03/2023 Kế hoạch Hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất, chất lượng dựa trên nền tảng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh năm 2023
57 Số 1223/KH-UBND 08/03/2023 Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22 tháng 4 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm 2023
58 Số: 1148/KH-UBND 06/03/2023 Kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia năm 2023 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
59 Số:1158/KH-UBND 06/03/2023 Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm 2023
60 Số:1118/KH-UBND 03/03/2023 Kế hoạch thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2023

Đăng nhập / Đăng ký

 
 
 

Số lượng doanh nghiệp thành lập

Chọn năm:
select

Tổng thu ngân sách

Chọn năm:
select

Bản quyền thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: Số 02 Trần Phú - Thành phố Tam Kỳ - Tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: 02352474567
Email: xtdt.skhdt@gmail.com
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập

0000225430