Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Văn bản địa phương

Nội dung tìm kiếm:
Cơ quan ban hành:
select
Loại văn bản:
select
Lĩnh vực:
select
STTSố ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
61 Số: 739/KH-UBND 14/02/2023 Kế hoạch truyền thông chuyển đổi số tỉnh Quảng Nam năm 2023
62 Số: 687/KH-UBND 10/02/2023 Đảm bảo an toàn thực phẩm, nâng cao chất lượng nông lâm thủy sản năm 2023 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
63 Số: 246/KH-UBND 12/01/2023 Kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2023-2025
64 Số:29/QĐ-UBND 04/01/2023 Quyết định Ban hành Phương án tổ chức lựa chọn đơn vị khai thác các tuyến xe buýt trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
65 Số: 8793/KH-UBND 30/12/2022 Kế hoạch chuyển đổi số tỉnh Quảng Nam năm 2023
66 Số:3369/QĐ-UBND 09/12/2022 Quyết định ban hành Hướng dẫn trình tự, thủ tục lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
67 Số: 3368/QĐ-UBND 09/12/2022 Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Hướng dẫn trình tự thủ tục đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Nam ban hành kèm theo Quyết định số 2131/QĐ-UBND ngày 30/7/2021 của UBND tỉnh
68 Số: 3241/QĐ-UBND 30/11/2022 Phê duyệt danh mục dự án nghiên cứu đề xuất đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đợt 7/2022
69 Số: 2687/QĐ-UBND 07/10/2022 Quyết định phê duyệt danh mục thủ tục hành chính cắt giảm ít nhất 10% thời giangiải quyết so với quy định thuộc thẩm quyền giải quyết của các Sở, Ban, ngành trên địa bàn tỉnh
70 Số: 2200/QĐ-UBND 24/08/2022 Quyết định ban hành Quy chế đánh giá du lịch xanh Quảng Nam
71 Số: 6007/KH-UBND 15/09/2022 Kế hoạch về việc tập trung đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh theo tinh thần Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ gắn với nâng cao Chỉ số PCI trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm 2022
72 Số: 4909/KH-UBND 26/07/2022 Kế hoạch thực hiện Đề án “Phát triển ngành công nghiệp môi trường đến năm 2025” trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
73 Số: 5610/KH-UBND 24/08/2022 Kế hoạch cải thiện và nâng cao Chỉ số cải cách hành chính, Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Quảng Nam
74 Số: 948/QĐ-UBND 08/04/2022 Quyết định Phê duyệt danh mục dự án nghiên cứu đề xuất đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đợt 4/2022
75 Số: 1564/KH-UBND 17/03/2022 Kế hoạch Triển khai Quyết định số 1968/QĐ-TTg ngày 22/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại giai đoạn 2021 - 2030" trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm 2022
và kế hoạch khung giai đoạn 2022-2025
76 Số: 674/QĐ-UBND 15/03/2022 Quyết định phê duyệt danh mục dự án nghiên cứu đề xuất đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đợt 3/2022
77 Số: 670/QĐ-UBND 14/03/2022 Quyết định Phê duyệt danh mục dự án đầu tư xây dựng nhà ở nghiên cứu đề xuất đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đợt 01/2022
78 Số: 584/QĐ-UBND 04/03/2022
Quyết định về việc thành lập Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số năm 2022
79 Số: 571/QĐ-UBND 02/03/2022 Quyết định ban hành Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Quỹ Đầu tư phát triển Quảng Nam
80 Số: 482/QĐ-UBND 24/02/2022 Về việc phân bổ chi tiết kế hoạch vốn đầu tư ngân sách tỉnh năm 2022 cho các dự án đã đảm bảo thủ tục đầu tư

Đăng nhập / Đăng ký

 
 
 

Số lượng doanh nghiệp thành lập

Chọn năm:
select

Tổng thu ngân sách

Chọn năm:
select

Bản quyền thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: Số 02 Trần Phú - Thành phố Tam Kỳ - Tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: 02352474567
Email: xtdt.skhdt@gmail.com
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập

0000225401