Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Văn bản địa phương

Nội dung tìm kiếm:
Cơ quan ban hành:
select
Loại văn bản:
select
Lĩnh vực:
select
STTSố ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
81 Số: 424/QĐ-UBND 21/02/2022 Về việc giao chi tiết kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025
82 Số: 907/KH-UBND 18/02/2022 Kế hoạch về việc triển khai thực hiện Chương trình phối hợp tuyên truyền,vận động sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm chất lượng, an toàn vì sức khỏe cộng đồng, phát triển bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
83 352/QĐ-UBND 10/02/2022 Ban hành Kế hoạch thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2022
84 Số:456/QĐ-UBND 22/02/2022 Quyết định Phê duyệt danh mục dự án nghiên cứu đề xuất đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đợt 2/2022
85 Số: 342/QĐ-UBND 28/01/2022 Ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ về thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2022
86 Số: 313/QĐ-UBND 27/01/2022 Về việc giao nhiệm vụ chủ đầu tư các dự án đầu tư công đã được HĐND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 12/01/2022
87 Số: 02/2022/QĐ-UBND 12/01/2022 Quyết định Quy định khung giá rừng và giá cho thuê rừng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
88 Số: 438/KH-UBND 19/01/2022 Kế hoạch chuyển đổi số và bảo đảm an toàn thông tin mạng năm 2022 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
89 Số: 03/NQ-HĐND 12/01/2022 Nghị quyết thông qua đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng (tỷ lệ 1/2000) Khu công nghiệp Tam Thăng mở rộng thuộc Khu Kinh tế mở Chu Lai tại xã Bình Nam, huyện Thăng Bình và xã Tam Thăng, thành phố Tam Kỳ
90 Số: 102/QĐ-UBND 11/01/2022 Quyết định phê duyệt danh mục dự án nghiên cứu đề xuất đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đợt 1/2022
91 Số:44/2021/QĐ-UBND 21/12/2021 Quyết định Ban hành Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2022 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
92 Số 42/2021/QĐ-UBND 21/12/2021 Quyết định ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
93 Số: 44 /2021/NQ-HĐND 08/12/2021 NGHỊ QUYẾT Về quy định mức chi thực hiện kế hoạch hằng năm của Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
94 Số: 394-QĐ/TU 28/12/2021 Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc về cải cách hành chính và chuyển đổi số tỉnh Quảng Nam
95 Số 3790/QĐ-UBND 24/12/2021 phê duyệt Kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025
96 Số: 3755/QĐ-UBND 22/12/2021 Quyết định Ban hành Quy chế cho vay của Quỹ Hỗ trợ phát triển Hợp tác xã tỉnh Quảng Nam
97 Số: 46/2021/NQ-HĐND 08/12/2021 Nghị quyết quy định cơ chế hỗ trợ chênh lệch tiền sử dụng đất đối với đất ở và đất tín ngưỡng khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
98 Số: 46/2021/NQ-HĐND 08/12/2021 Nghị quyết Quy định cơ chế hỗ trợ chênh lệch tiền sử dụng đất đối với đất ởvà đất tín ngưỡng khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
99 Số: 3710/QĐ-UBND 17/12/2021 Quyết định Phê duyệt các ngành hàng, sản phẩm khuyến khích và ưu tiên hỗ trợ thực hiện liên kết gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm; phân cấp phê duyệt hỗ trợ liên kết theo Nghị định số 98/2018/NĐ-CP ngày 05/7/2018 của Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp
100 Số: 73/NQ-HĐND 08/12/2021 Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công năm 2022

Đăng nhập / Đăng ký

 
 
 

Số lượng doanh nghiệp thành lập

Chọn năm:
select

Tổng thu ngân sách

Chọn năm:
select

Bản quyền thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: Số 02 Trần Phú - Thành phố Tam Kỳ - Tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: 02352474567
Email: xtdt.skhdt@gmail.com
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập

0000225372