Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Văn bản địa phương

Nội dung tìm kiếm:
Cơ quan ban hành:
select
Loại văn bản:
select
Lĩnh vực:
select
STTSố ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
101 Số: 73 /NQ-HĐND 08/12/2021 Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công năm 2022
102 Số: 3176/QĐ-UBND 02/11/2021 Ban hành Quy định tạm thời một số biện pháp “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”theo từng cấp độ dịch áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
103 Số:3091/QĐ-UBND 26/10/2021 Quyết định Thành lập Ban Chỉ đạo phục hồi sản xuất, kinh doanh và tháo gỡ khó khăncho doanh nghiệp, người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19
104 Số:3093/QĐ-UBND 26/10/2021 Quyết định Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 105/NQ-CP ngày 09/9/2021 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
105 Số: 3059/QĐ-UBND 25/10/2021 Quyết định Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược Phát triển Lâm nghiệp Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh
106 Số: 3059/QĐ-UBND 25/10/2021 Quyết định Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược Phát triển Lâm nghiệp Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh
107 Số: 3043/QĐ-UBND 22/10/2021 Về việc Quy định hỗ trợ đầu tư hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025
108 Số: 21/2021/QĐ-UBND 28/09/2021 Ban hành Quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
109 Số:2686/QĐ-UBND 20/09/2021 Quyết định Phê duyệt danh mục dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh đợt 1/2021
110 Số: 6247/UBND-KGVX 20/09/2021 KẾ HOẠCH Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa triển khai chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025
111 Số: 2665/QĐ-UBND 16/09/2021 Quyết định Phê duyệt Chương trình khuyến công tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2021-2025
112 Số: 14/2021/QĐ-UBND 09/08/2021 Quyết định Ban hành Quy định thẩm quyền thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
113 2299/QĐ-UBND 11/08/2021 Quy định hướng dẫn thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
114 25/2021/NQ-HĐND 22/07/2021 Quy định một số cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2021-2025
115 2132/QĐ-UBND 30/07/2021 Ban hành Hướng dẫn trình tự, thủ tục lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
116 2131/QĐ-UBND 30/07/2021 Ban hành Hướng dẫn trình tự, thủ tục đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
117 Số: 2056/QĐ-UBND 24/07/2021 Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 45/NQ-HĐND ngày 22/7/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về hỗ trợ người lao động không giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do), một số đối tượng đặc thù khác gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 và hỗ trợ chi phí có liên quan cho các đối tượng cách ly tập trung trên địa bàn tỉnh
118 Số: 56 /NQ-HĐND 22/07/2021 Nghị quyết về dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2022
119 Số: 45 /NQ-HĐND 22/07/2021 NGHỊ QUYẾT Về hỗ trợ người lao động không giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do), một số đối tượng đặc thù khác gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 và hỗ trợ chi phí có liên quan cho các đối tượng cách ly tập trung trên địa bàn tỉnh
120 Số:18 /2021/NQ-HĐND 19/04/2021 NGHỊ QUYẾT Quy định về tiếp tục giảm phí tham quan một số điểm trên địa bàn thành phố Hội An và mức hỗ trợ phục hồi, phát triển du lịch do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19

Đăng nhập / Đăng ký

 
 
 

Số lượng doanh nghiệp thành lập

Chọn năm:
select

Tổng thu ngân sách

Chọn năm:
select

Bản quyền thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: Số 02 Trần Phú - Thành phố Tam Kỳ - Tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: 02352474567
Email: xtdt.skhdt@gmail.com
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập

0000225323