Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Đào tạo

 
Thông báo về việc thay đổi địa điểm lớp tập huấn về "Giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh cho doanh...  
Trung tâm Thông tin, Tư vấn và Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa Quảng Nam kính thông báo về sự thay đổi địa điểm học lớp tập huấn về "Giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh cho doanh nghiệp"
Tuyển sinh khóa đào tạo giám đốc điều hành (CEO) tại Tỉnh Quảng Nam  
Nhằm góp phần cung cấp cho doanh nghiệp những kiến thức chuyên sâu về quản lý, điều hành để từng bước định hình và xây dựng mô hình quản lý phù hợp, hiệu quả đáp ứng nhu cầu hội nhập trong giai đoạn mới,...
Đăng ký tham dự lớp tập huấn Kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa  
Trung tâm Thông tin, Tư vấn và Hỗ trợ DNNVV Quảng Nam tổ chức khóa đào tạo: Thiết lập và thẩm định dự...  
Dự án đầu tư là tài liệu quan trọng chứng minh tính khả thi của dự án để doanh nghiệp sử dụng thuyết phục nhà đầu tư góp vốn, ngân hàng xem xét cho vay, cơ quan quản lý nhà nước cấp phép và hỗ trợ đầu...

Đăng nhập / Đăng ký

 
 
 

Số lượng doanh nghiệp thành lập

Chọn năm:
select

Tổng thu ngân sách

Chọn năm:
select

Bản quyền thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: Số 02 Trần Phú - Thành phố Tam Kỳ - Tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: 02352474567
Email: xtdt.skhdt@gmail.com
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập

0000263395