Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Kết quả tìm kiếm

Lĩnh vực:
select
Doanh nghiệp:
select
Cơ quan trả lời:
select
Từ khóa:
   
16-046: MIEN GIAM TIEN THUE DAT
Như đề nghị của cục thuế Tỉnh Quảng Nam, Xí Nghiệp mây tre Đông Huy chúng tôi xin gửi những hồ sơ đính kèm liên quan gồm: Giấy chứng nhận đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký...
15-046: MIEN GIAM TIEN THUE DAT
Xí nghiệp mây tre Đông Huy hoạt động trên lĩnh vực mây tre đan, nằm tại Cụm CN Hà Lam-Chợ Được, Bình Phục, Thăng Bình, Quảng Nam. Theo nghị định 118/2015/ND-CP của thủ tướng Chính Phủ ngày 12...
15-044: Cá nhân là người nước ngoài (Hàn Quốc) muốn đầu tư vào Quảng Nam
Chúng tôi muốn hỏi một số vấn đề sau:
Cá nhân là người nước ngoài (Hàn Quốc) muốn đầu tư vào Quảng Nam theo các nội dung như dưới đây...
15-021: Xác định nguồn vốn/Kinh phí đầu tư
Hiện tại, Trung tâm không có dự án nào cụ thể, tuy nhiên đối tượng dự án mà Trung tâm hỏi là các đề cương và dự toán chi tiết về đầu tư ứng dụng CNTT tại đơn vị như xây dựng phần mềm Một cửa...
15-021: Xác định nguồn vốn/Kinh phí đầu tư
Cổng TT hỗ trợ doanh nghiệp cho Trung tâm hỏi:
Hiện nay, các đề án đã được UBND tỉnh phê duyệt chủ trương. Chỉ đạo đơn vị lập đề cương và dự toán...
15-020: Vấn đề thuế suất của các khoản chi phí trong công trình theo QĐ 993/QĐ-BTTTT
Hiện nay, vấn đề tư vấn lập đề cương và dự toán chi tiết cho các công trình ƯDCNTT, căn cứ theo QĐ 993/QĐ-BTTTT. Gồm các khoản chi phí như file đính kèm.
15-018: MIEN GIAM TIEN THUE DAT
Xí nghiệp mây tre Đông Huy hoạt động trên lĩnh vực sản xuất chế biến hàng thủ công mỹ nghệ mây tre đan. Theo tinh thần Quyết định số 11/2011/QĐ-TTg ngày 18/02/2011 của Thủ...
15-017: Hiệu lực của văn bản hiện hành
Trung tâm CNTT và Truyền thông Quảng Nam hỏi?
1. Quyết định Số: 152/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Nam ngày 17/01/2013 về việc: Quy định một số...

Đăng nhập / Đăng ký

 
 
 

Số lượng doanh nghiệp thành lập

Chọn năm:
select

Tổng thu ngân sách

Chọn năm:
select

Bản quyền thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: Số 02 Trần Phú - Thành phố Tam Kỳ - Tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: 02352474567
Email: xtdt.skhdt@gmail.com
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập

0000234136