Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết

Tư vấn, hỗ trợ miễn phí thủ tục đăng ký doanh nghiệp cho các cá nhân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Người đăng: hotrodoanhnghiep Ngày đăng: 8:12 | 07/06 Lượt xem: 49

Thực hiện theo Nghị định số 80/2021/NĐ-CP ngày 26/8/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa và nhằm tăng cường công tác hỗ trợ doanh nghiệp, hỗ trợ khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh; trong thời gian qua, Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ khởi nghiệp Quảng Nam, thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư (sau đây gọi tắt là Trung tâm) đã thực hiện tư vấn, hỗ trợ miễn phí cho cá nhân, doanh nghiệp các thủ tục về đăng ký doanh nghiệp, bao gồm: Thủ tục đăng ký thành lập mới doanh nghiệp; Thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp; Thủ tục thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp; Thủ tục giải thể, tạm ngưng doanh nghiệp.Ảnh: Chuyên viên Trung tâm đang thực hiện tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp

về hồ sơ, thủ tục

Doanh nghiệp chỉ phải nộp lệ phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp là 100.000 đồng (một trăm nghìn đồng) theo quy định tại Thông tư số 47/2019/TT-BTC ngày 05/8/2019 của Bộ Tài chính.

Cá nhân, doanh nghiệp cần tư vấn, hỗ trợ về thủ tục đăng ký doanh nghiệp liên hệ phòng Hỗ trợ khởi nghiệp (02353.822.889) hoặc gởi email về địa chỉ: hotrokhoinghiepqnam@gmail.com. Quý doanh nghiệp cần tra cứu cơ chế, chính sách và đặt câu hỏi cho các cơ quan nhà nước vui lòng truy cập Cổng thông tin Hỗ trợ doanh nghiệp Quảng Nam tại địa chỉ https://htdn.quangnam.gov.vn hoặc truy cập chuyên mục “Hỗ trợ doanh nghiệp” trên ứng dụng Smart Quảng Nam.

Tác giả: HTKN

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Đăng nhập / Đăng ký

 
 
 

Số lượng doanh nghiệp thành lập

Chọn năm:
select

Tổng thu ngân sách

Chọn năm:
select

Bản quyền thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: Số 02 Trần Phú - Thành phố Tam Kỳ - Tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: 02352474567
Email: xtdt.skhdt@gmail.com
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập

0000255136