Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết

Tình hình đăng ký doanh nghiệp trong tháng 3 và 3 tháng đầu năm 2023

Người đăng: hotrodoanhnghiep Ngày đăng: 8:24 | 07/06 Lượt xem: 53

Số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới trong tháng 3 năm 2023 là 124 doanh nghiệp (giảm 14,48% về số doanh nghiệp so với cùng kỳ năm 2022), với số vốn đăng ký là 1095,04 tỷ đồng (giảm 4,35% về vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2022), có 22 doanh nghiệp hoạt động trở lại (giảm 4,34% so với cùng kỳ năm 2022). Trong khi đó, số doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh là 39 doanh nghiệp (tăng 44,44% so với cùng kỳ năm 2022) và 17 doanh nghiệp đã giải thể, chấm dứt tồn tại (tăng 37,77% so với cùng kỳ năm 2022).


(Ảnh sưu tầm)

Trong 3 tháng đầu năm 2023, số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới là 325 doanh nghiệp (giảm 5,8% so với cùng kỳ năm 2022), với số vốn đăng ký mới là 2254,016 tỷ đồng (giảm 7% so với cùng kỳ năm 2022). Bên cạnh đó, số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động là 180 doanh nghiệp (giảm 46,27% so với cùng kỳ năm 2022). Tổng số doanh nghiệp gia nhập và tái gia nhập thị trường trong 3 tháng đầu năm 2023 là 505 doanh nghiệp, (giảm 25,74% so với cùng kỳ 2022 với 680 doanh nghiệp).

Tổng số doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh, chờ làm thủ tục giải thể và giải thể là 638, tăng nhẹ so với cùng kỳ năm 2022 (622 doanh nghiệp). Trong số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường có đến 87,46% là doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn (558 doanh nghiệp), tăng 12,27% so với cùng kỳ năm trước. Lý do tạm ngừng kinh doanh chủ yếu vẫn là do hoạt động kinh doanh không hiệu quả, doanh nghiệp cần thời gian để tìm hướng kinh doanh phù hợp. Với số lượng doanh nghiệp gia nhập và tái gia nhập thị trường giảm nhưng số lượng doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động và rời bỏ thị trường tăng so với cùng kỳ năm 2022 cho thấy nền kinh tế vẫn cần rất nhiều thời gian để phục hồi hoàn toàn sau đại dịch.

Trong 3 tháng đầu năm 2023, Bộ phận một cửa tại Trung tâm phục vụ hành chính công đã tiếp nhận 1596 hồ sơ đăng ký kinh doanh, trong đó có 697 hồ sơ đăng ký qua mạng (mức độ 4) chiếm 43,67% hồ sơ tiếp nhận.

Theo dữ liệu trên Hệ thống thông tin Quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, đến ngày 31/3/2023, tỉnh Quảng Nam có 9331 doanh nghiệp đang hoạt động.

Nguồn tin: Phòng Đăng ký kinh doanh

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Đăng nhập / Đăng ký

 
 
 

Số lượng doanh nghiệp thành lập

Chọn năm:
select

Tổng thu ngân sách

Chọn năm:
select

Bản quyền thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: Số 02 Trần Phú - Thành phố Tam Kỳ - Tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: 02352474567
Email: xtdt.skhdt@gmail.com
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập

0000225465