Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết

Báo cáo tình hình đăng ký doanh nghiệp trong tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2023

Người đăng: hotrodoanhnghiep Ngày đăng: 17:51 | 19/06 Lượt xem: 60

I. Tình hình đăng ký doanh nghiệp trong tháng 5/2023

Số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới trong tháng 5 năm 2023 là 109 doanh nghiệp (tăng 4,8% về số doanh nghiệp so với cùng kỳ năm 2022), với số vốn đăng ký là 440 tỷ đồng (giảm 46,6%% về vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2022); có 36 doanh nghiệp hoạt động trở lại (tăng 20% so với cùng kỳ năm 2022).

Trong khi đó, số doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh là 47 doanh nghiệp (giảm 27,7%% so với cùng kỳ năm 2022) và 09 doanh nghiệp đã giải thể, chấm dứt tồn tại (giảm 57,14% so với cùng kỳ năm 2022).


(Ảnh sưu tầm)

II. Tình hình đăng ký doanh nghiệp trong 5 tháng đầu năm 2023

Trong 5 tháng đầu năm 2023, số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới là 542 doanh nghiệp (giảm 8,16% so với cùng kỳ năm 2022), với số vốn đăng ký mới là 3.266,86 tỷ đồng (giảm 11,3% cùng kỳ năm 2022). Bên cạnh đó, số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động là 252 doanh nghiệp (giảm 39,1% so với cùng kỳ năm 2022). Tổng số doanh nghiệp gia nhập và tái gia nhập thị trường trong 4 tháng đầu năm 2023 là 794 doanh nghiệp, (giảm 20,9% so với cùng kỳ 2022 với 1004 doanh nghiệp).

Tổng số doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh, chờ làm thủ tục giải thể và giải thể là 821, giảm 4,76% so với cùng kỳ năm 2022 (862 doanh nghiệp). Trong đó có: 680 doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn (tăng 8,28% so với cùng kỳ năm 2022); 79 doanh nghiệp chờ làm thủ tục giải thể (giảm 41,9% so với cùng kỳ năm 2022); 62 doanh nghiệp đã giải thể, chấm dứt tồn tại (giảm 36,73% so với cùng kỳ năm 2022).

Trong 5 tháng đầu năm 2023, Bộ phận một cửa tại Trung tâm phục vụ hành chính công đã tiếp nhận 2.722 hồ sơ đăng ký kinh doanh, trong đó có 1.269 hồ sơ đăng ký qua mạng (mức độ 4) chiếm 46,62% hồ sơ tiếp nhận.

Theo dữ liệu trên Hệ thống thông tin Quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, đến ngày 31/5/2023, tỉnh Quảng Nam có 8409 doanh nghiệp đang hoạt động.


Nguồn tin: Phòng Đăng ký kinh doanh

Các tin cũ hơn:

Đăng nhập / Đăng ký

 
 
 

Số lượng doanh nghiệp thành lập

Chọn năm:
select

Tổng thu ngân sách

Chọn năm:
select

Bản quyền thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: Số 02 Trần Phú - Thành phố Tam Kỳ - Tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: 02352474567
Email: xtdt.skhdt@gmail.com
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập

0000225484