Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết

Tình hình đăng ký doanh nghiệp tháng 01 năm 2021

Người đăng: hotrodoanhnghiep Ngày đăng: 9:05 | 03/03 Lượt xem: 241

Trong tháng 01 năm 2021, số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới trên địa bàn tỉnh Quảng Nam là 111 doanh nghiệp với số vốn đăng ký là 427.1 tỷ đồng tăng 24,4 % về số lượng doanh nghiệp và giảm 20% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm ngoái

Trong tháng 01 năm 2021, số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới là 111 doanh nghiệp với số vốn đăng ký là 427.1 tỷ đồng tăng 24,4 % về số lượng doanh nghiệp và giảm 20% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm ngoái. Trong tháng, cấp mới Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động cho 06 chi nhánh, 04 văn phòng đại diện và 28 địa điểm kinh doanh. Số doanh nghiệp/đơn vị trực thuộc quay trở lại hoạt động trong tháng 01 là 182 doanh nghiệp và 27 đơn vị trực thuộc. Đây cũng là kết quả đáng ghi nhận trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 ảnh hưởng toàn diện đến đời sống kinh tế xã hội.
Số doanh nghiệp đăng ký giải thể trong tháng 01/2021 là 26 doanh nghiệp, số doanh nghiệp gửi thông báo tạm ngừng hoạt động kinh doanh là 319 doanh nghiệp tăng  35%  so với cùng kỳ. Số liệu về doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động chờ giải thể và giải thể tăng lên thể hiện sự ảnh hưởng rất lớn và dai dẳng của dịch bệnh Covid-19 đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
Doanh nghiệp  bị xử lý Cảnh báo/ Vi phạm/ Thu hồi trên Hệ thống Thông tin đăng ký doanh nghiệp Quốc gia là 97 trường hợp.
Trong tháng, Bộ phận một cửa đã tiếp nhận 426 hồ sơ, trong đó có 270 hồ sơ đăng ký qua mạng được chấp thuận chiếm tỷ lệ 63%. (trung bình năm 2020 là 56%).

STT

Loại đăng ký

Trong kỳ

Cung kỳ

Tỷ lệ %

1

Số doanh nghiệp đăng ký thành lập

111

84

24,4%

2

Số doanh nghiệp hoạt động trở lại

182

88

51,6%

3

Số vốn đăng ký (tỷ đồng)

427.1

534.2

-20%

4

Số doanh nghiệp đã giải thể

26

21

19%

5

Số doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động

319

206

35%

Tác giả: Phòng Đăng ký Kinh doanh

Nguồn tin: dpiqnam.gov.vn

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Đăng nhập / Đăng ký

 
 
 

Số lượng doanh nghiệp thành lập

Chọn năm:
select

Tổng thu ngân sách

Chọn năm:
select

Bản quyền thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: Số 02 Trần Phú - Thành phố Tam Kỳ - Tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: 02352474567
Email: xtdt.skhdt@gmail.com
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập

0000255121