Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết

Thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ hợp lệ của nhà đầu tư và mời quan tâm đầu tư dự án: Kho chứa nguyên liệu, kho chứa thành phẩm, khu xuất hàng

Người đăng: hotrodoanhnghiep Ngày đăng: 13:50 | 17/03 Lượt xem: 220

THÔNG BÁO

Về việc tiếp nhận hồ sơ hợp lệ của nhà đầu tư và mời quan tâm đầu tư

          Căn cứ Luật Đầu tư ngày 17/6/2020;

          Căn cứ Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;

          Căn cứ Quyết định số 22/2022/QĐ-UBND ngày 26/7/2022 của UBND tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Nam;

          Căn cứ Quyết định số 2131/QĐ-UBND ngày 30/7/2021 của UBND tỉnh về việc ban hành Hướng dẫn trình tự, thủ tục đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Nam và Quyết định số 3368/QĐ-UBND ngày 09/12/2022 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Hướng dẫn trình tự, thủ tục đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Nam ban hành kèm theo Quyết định số 2131/QĐ-UBND ngày 30/7/2021 của UBND tỉnh;

          Theo văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư và hồ sơ kèm theo do Hợp tác xã Công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp Đại Hiệp nộp ngày 09/01/2023 tại Trung tâm Phục vụ và Hành chính công tỉnh Quảng Nam.

          Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam thông báo đã tiếp nhận hồ sơ hợp lệ của Hợp tác xã Công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp Đại Hiệp đề xuất thực hiện dự án đầu tư với các thông tin như sau:

          I. THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ

          1. Tên dự án: Kho chứa nguyên liệu, kho chứa thành phẩm, khu xuất hàng;

          2. Địa điểm thực hiện dự án: Cụm công nghiệp Đồng Mặn, xã Đại Hiệp, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam;

          3. Mục tiêu dự án: đầu tư xây dựng kho chứa nguyên liệu, kho chứa thành phẩm, khu xuất hàng để đảm bảo nguồn nguyên liệu liên tục phục vụ cho việc sản xuất cũng như lưu trữ thành phẩm và xuất hàng của Nhà máy sản xuất gạch tuynel Đại Hiệp.

          4. Quy mô dự án

          - Kho chứa đất nguyên liệu: 7.000 m2;

          - Kho bãi chứa gạch thành phẩm: 5.000 m2;

          - Bãi đậu xe ô tô, khu xuất hàng và công trình hạ tầng kỹ thuật khác: 4.045 m2 .

          5. Hiện trạng sử dụng đất tại địa điểm thực hiện dự án

          - Cơ cấu sử dụng đất: một phần là đất nghĩa địa và đất lúa 1 vụ - 2 vụ;

          - Hiện trạng sử dụng đất: đất sản xuất của dân, đã đưa vào quy hoạch cụm công nghiệp.

          6. Tổng vốn đầu tư: 12 tỷ đồng.

          Phương án huy động vốn: vốn góp của nhà đầu tư và vốn huy động hợp pháp khác.

          7. Tiến độ thực hiện dự án: dự kiến 24 tháng.

           8. Thời hạn hoạt động của dự án: dự kiến 34 năm.

          II. MỜI NHÀ ĐẦU TƯ QUAN TÂM ĐẦU TƯ

          1. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày ban hành Thông báo này, mời các nhà đầu tư khác quan tâm đến dự án đầu tư nói trên nộp hồ sơ đề nghị thực hiện dự án đầu tư theo quy định tại khoản 1 Điều 33 Luật Đầu tư và khoản 4 Điều 33 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021.

         - Địa điểm nộp hồ sơ: nhà đầu tư nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Nam; địa chỉ: số 02 Trần Phú, phường Tân Thạnh, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam; số điện thoại: 02353.810.394.

          - Thành phần và số lượng hồ sơ: nhà đầu tư nộp 04 bộ hồ sơ, thành phần theo quy định tại khoản 1 Điều 33 Luật Đầu tư.

          2. Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam chỉ nhận hồ sơ của nhà đầu tư trong khoảng thời hạn, tại địa điểm quy định nêu trên và không chịu trách nhiệm đối với những hồ sơ mà nhà đầu tư gửi muộn hoặc không đúng địa điểm. Trong thời hạn nộp hồ sơ nêu trên, nhà đầu tư có quyền điều chỉnh, bổ sung, rút hồ sơ đề xuất thực hiện dự án đã nộp.

           3. Thông báo này được đăng tải công khai trên Cổng thông tin điện tử của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam, Cổng thông tin xúc tiến đầu tư tỉnh Quảng Nam, Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Nam và ứng dụng (App) Smart Quảng Nam. 4. Kính đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp đăng tải Thông báo này trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Nam và ứng dụng (App) Smart Quảng Nam./.

    Chi tiết Thông báo tải tại đây

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Đăng nhập / Đăng ký

 
 
 

Số lượng doanh nghiệp thành lập

Chọn năm:
select

Tổng thu ngân sách

Chọn năm:
select

Bản quyền thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: Số 02 Trần Phú - Thành phố Tam Kỳ - Tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: 02352474567
Email: xtdt.skhdt@gmail.com
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập

0000263487