Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết

Thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ hợp lệ của nhà đầu tư và mời quan tâm đầu tư dự án: Nhà máy lâm sản Tam Mỹ Tây Núi Thành.

Người đăng: hotrodoanhnghiep Ngày đăng: 14:32 | 30/06 Lượt xem: 213

THÔNG BÁO

Về việc tiếp nhận hồ sơ hợp lệ của nhà đầu tư và mời quan tâm đầu tư

          Căn cứ Luật Đầu tư ngày 17/6/2020;

         Căn cứ Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;

          Căn cứ Quyết định số 22/2022/QĐ-UBND ngày 26/7/2022 của UBND tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Nam;

          Căn cứ Quyết định số 2131/QĐ-UBND ngày 30/7/2021 của UBND tỉnh về việc ban hành Hướng dẫn trình tự, thủ tục đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Nam và Quyết định số 3368/QĐ-UBND ngày 09/12/2022 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Hướng dẫn trình tự, thủ tục đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Nam ban hành kèm theo Quyết định số 2131/QĐ-UBND ngày 30/7/2021 của UBND tỉnh;

          Theo văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư và hồ sơ kèm theo do Công ty TNHH Lâm sản Núi Thành nộp tại Trung tâm Phục vụ và Hành chính công tỉnh Quảng Nam.

          Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam thông báo đã tiếp nhận hồ sơ hợp lệ của Công ty TNHH Lâm sản Núi Thành đề xuất thực hiện dự án đầu tư với các thông tin như sau:

          I. THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ

          1. Tên dự án: Nhà máy lâm sản Tam Mỹ Tây Núi Thành.

         2. Địa điểm thực hiện dự án: lô CN1, CN2, CN7, Cụm công nghiệp Tam Mỹ Tây, xã Tam Mỹ Tây, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam.

          3. Mục tiêu dự án: đầu tư nhà máy sản xuất ván thanh; cưa xẻ gỗ tạo nguyên liệu làm hàng thủ công mỹ nghệ; viên nén gỗ; phụ phẩm, phế phẩm trong quá trình sản xuất được tận dụng để băm nhỏ, cung cấp cho các nhà máy, doanh nghiệp được cấp phép theo quy định.

          4. Quy mô dự án

          - Diện tích đất dự kiến sử dụng: 47.479 m2 ;

          - Công suất thiết kế:

          + Ván thanh, gỗ các loại đã qua gia công, cưa xẻ: 10.000 m3 /năm;

          + Viên nén gỗ: 50.000 tấn/năm;

          + Tận dụng phế phẩm, phụ phẩm trong quá trình sản xuất để băm nhỏ: 60.000 tấn/năm.

          5. Hiện trạng sử dụng đất tại địa điểm thực hiện dự án

          - Hiện trạng sử dụng đất: đất thuộc Cụm công nghiệp Tam Mỹ Tây, xã Tam Mỹ Tây, huyện Núi Thành, đã bồi thường giải phóng mặt bằng.

          6. Tổng vốn đầu tư: 113.769.000.000 đồng.

          7. Tiến độ thực hiện dự án: dự kiến 36 tháng.

          8. Thời hạn hoạt động của dự án: dự kiến 50 năm.

          II. MỜI NHÀ ĐẦU TƯ QUAN TÂM ĐẦU TƯ

          1. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày ban hành Thông báo này, mời các nhà đầu tư khác quan tâm đến dự án đầu tư nói trên nộp hồ sơ đề nghị thực hiện dự án đầu tư theo quy định tại khoản 1 Điều 33 Luật Đầu tư và khoản 4 Điều 33 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021.

          - Địa điểm nộp hồ sơ: nhà đầu tư nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Nam; địa chỉ: số 02 Trần Phú, phường Tân Thạnh, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam; số điện thoại: 02353.810.394.

          - Thành phần và số lượng hồ sơ: nhà đầu tư nộp 04 bộ hồ sơ, thành phần theo quy định tại khoản 1 Điều 33 Luật Đầu tư.

          2. Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam chỉ nhận hồ sơ của nhà đầu tư trong khoảng thời hạn, tại địa điểm quy định nêu trên và không chịu trách nhiệm đối với những hồ sơ mà nhà đầu tư gửi muộn hoặc không đúng địa điểm. Trong thời hạn nộp hồ sơ nêu trên, nhà đầu tư có quyền điều chỉnh, bổ sung, rút hồ sơ đề xuất thực hiện dự án đã nộp.

          3. Thông báo này được đăng tải công khai trên Cổng thông tin điện tử của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam, Cổng thông tin xúc tiến đầu tư tỉnh Quảng Nam, Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Nam và ứng dụng (App) Smart Quảng Nam.

          4. Kính đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp đăng tải Thông báo này trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Nam và ứng dụng (App) Smart Quảng Nam.

Chi tiết Thông báo tải tại đây.

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Đăng nhập / Đăng ký

 
 
 

Số lượng doanh nghiệp thành lập

Chọn năm:
select

Tổng thu ngân sách

Chọn năm:
select

Bản quyền thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: Số 02 Trần Phú - Thành phố Tam Kỳ - Tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: 02352474567
Email: xtdt.skhdt@gmail.com
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập

0000263464