Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết

Thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ hợp lệ của nhà đầu tư và mời quan tâm đầu tư dự án: Nhà máy sản xuất viên nén Tâm Phúc Quảng Nam.

Người đăng: hotrodoanhnghiep Ngày đăng: 14:58 | 22/09 Lượt xem: 175

THÔNG BÁO

Về việc tiếp nhận hồ sơ hợp lệ của nhà đầu tư và mời quan tâm đầu tư

          Căn cứ Luật Đầu tư ngày 17/6/2020;

          Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;

          Căn cứ Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;

          Căn cứ Quyết định số 22/2022/QĐ-UBND ngày 26/7/2022 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam;

          Căn cứ Quyết định số 2131/QĐ-UBND ngày 30/7/2021 của UBND tỉnh về việc ban hành Hướng dẫn trình tự, thủ tục đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Nam và Quyết định số 3368/QĐ-UBND ngày 09/12/2022 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Hướng dẫn trình tự, thủ tục đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Nam ban hành kèm theo Quyết định số 2131/QĐ-UBND ngày 30/7/2021 của UBND tỉnh;

          Theo Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư và hồ sơ kèm theo do Công ty TNHH Tâm Phúc Quảng Nam lập và nộp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công Quảng Nam ngày 16/8/2023;

          Theo ý kiến của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam tại Công văn số 2089/STNMT-QLĐĐ ngày 31/8/2023 và UBND huyện Đại Lộc tại Công văn số 3980/UBND-PTQĐ&CCN ngày 20/9/2023.

          Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam thông báo đã tiếp nhận hồ sơ hợp lệ của Công ty TNHH Tâm Phúc Quảng Nam đề xuất thực hiện dự án đầu tư với các thông tin như sau:

          I. THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ

          1. Tên dự án: NHÀ MÁY SẢN XUẤT VIÊN NÉN TÂM PHÚC QUẢNG NAM.

          2. Địa điểm thực hiện dự án: tại lô CN1, Cụm công nghiệp Mỹ An 2, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam.

          3. Mục tiêu dự án: sản xuất viên nén gỗ.

          4. Quy mô dự án

          - Diện tích đất sử dụng: khoảng 36.575 m2 .

          - Công suất thiết kế: sản xuất 60.000 tấn sản phẩm viên nén gỗ/năm.

          - Các hạng mục công trình: nhà xưởng sản xuất, văn phòng làm việc, nhà kho, nhà nghỉ công nhân, nhà bảo vệ, nhà để xe, giao thông, khu vực băm dăm, khu vực chứa nguyên liệu, cây xanh và công trình hạ tầng phụ trợ.

          5. Hiện trạng sử dụng đất tại địa điểm thực hiện dự án: khu đất này trước đây UBND tỉnh cho Hợp tác xã Tiểu thủ Công nghiệp 27-7 Đại Lộc thuê đất nhưng UBND tỉnh đã thu hồi đất, giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất và Cụm công nghiệp huyện Đại Lộc quản lý tại Quyết định số 456/QĐ-UBND ngày 09/3/2023. 6. Tổng vốn đầu tư: 120.000.000.000 đồng;

          Phương án huy động vốn: vốn góp của nhà đầu tư và vốn huy động hợp pháp khác.

          7. Tiến độ thực hiện dự án: dự kiến đến quý III/2025 hoàn thành, đưa dự án vào hoạt động.

          8. Thời hạn hoạt động của dự án: tối đa 50 năm.

          II. MỜI NHÀ ĐẦU TƯ QUAN TÂM ĐẦU TƯ

          1. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày ban hành Thông báo này, mời các nhà đầu tư khác quan tâm đến dự án đầu tư nói trên nộp hồ sơ đề nghị thực hiện dự án đầu tư theo quy định tại khoản 1 Điều 33 Luật Đầu tư năm 2020 và khoản 4 Điều 33 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021.

          - Địa điểm nộp hồ sơ: nhà đầu tư nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Nam; địa chỉ: số 02 Trần Phú, phường Tân Thạnh, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam; số điện thoại: 02353.810.394.

          - Thành phần và số lượng hồ sơ: nhà đầu tư nộp 04 bộ hồ sơ, thành phần theo quy định tại khoản 1 Điều 33 của Luật Đầu tư năm 2020.

          2. Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam chỉ nhận hồ sơ của nhà đầu tư trong khoảng thời hạn, tại địa điểm quy định nêu trên và không chịu trách nhiệm đối với những hồ sơ mà nhà đầu tư gửi muộn hoặc không đúng địa điểm. Trong thời hạn nộp hồ sơ nêu trên, nhà đầu tư có quyền điều chỉnh, bổ sung, rút hồ sơ đề xuất thực hiện dự án đã nộp.

          3. Thông báo này được đăng tải công khai trên Cổng thông tin điện tử của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam, Cổng thông tin xúc tiến đầu tư tỉnh Quảng Nam, Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Nam và ứng dụng (App) Smart Quảng Nam.

          4. Kính đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp đăng tải Thông báo này trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Nam và ứng dụng (App) Smart Quảng Nam./.

  Chi tiết Thông báo tải tại đây.

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Đăng nhập / Đăng ký

 
 
 

Số lượng doanh nghiệp thành lập

Chọn năm:
select

Tổng thu ngân sách

Chọn năm:
select

Bản quyền thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: Số 02 Trần Phú - Thành phố Tam Kỳ - Tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: 02352474567
Email: xtdt.skhdt@gmail.com
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập

0000263453