Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết

Thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ hợp lệ của nhà đầu tư và mời quan tâm đầu tư dự án: Nhà máy sản xuất, gia công may lều, dụng cụ cắm trại, đồ chơi, túi xách và các sản phẩm dệt may khác

Người đăng: hotrodoanhnghiep Ngày đăng: 16:30 | 23/02 Lượt xem: 41

THÔNG BÁO
Về việc tiếp nhận hồ sơ hợp lệ của nhà đầu tư và mời quan tâm đầu tư dự án

Căn cứ Luật Đầu tư ngày 17/6/2020;

Căn cứ Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;

Căn cứ Quyết định số 22/2022/QĐ-UBND ngày 26/7/2022 của UBND tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam;

Căn cứ Quyết định số 2131/QĐ-UBND ngày 30/7/2021 của UBND tỉnh về việc ban hành Hướng dẫn trình tự, thủ tục đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Nam và Quyết định số 3368/QĐ-UBND ngày 09/12/2022 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Hướng dẫn trình tự, thủ tục đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Nam ban hành kèm theo Quyết định số 2131/QĐ-UBND ngày 30/7/2021 của UBND tỉnh;

Theo văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư và hồ sơ kèm theo do Công ty TNHH Sedo Camping nộp ngày 20/02/2024 tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Quảng Nam.

 Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam thông báo đã tiếp nhận hồ sơ hợp lệ của Công ty TNHH Sedo Camping đề xuất thực hiện dự án đầu tư với các thông tin như sau:

I. THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ

1. Tên dự án: Nhà máy sản xuất, gia công may lều, dụng cụ cắm trại, đồ chơi, túi xách và các sản phẩm dệt may khác.

2. Địa điểm thực hiện dự án: lô SX3, SX4, Cụm công nghiệp Bình An, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam.

3. Mục tiêu dự án:

- Sản xuất, gia công lều, túi xách, đồ chơi, hàng dệt may như hộp, giỏ lưu trữ và ngăn chứa đồ, tấm bọc nệm, tấm bọc sofa, gối…;

- Sản xuất nguyên phụ liệu, vật liệu phục vụ cho sản xuất ngành may (gồm: ép giấy, ép bìa cứng, tấm lót sợi bông); - Sản xuất vải nỉ không dệt. 4. Quy mô dự án - Diện tích đất dự kiến sử dụng: khoảng 11,98 ha.

- Công suất thiết kế:

+ Hộp, giỏ lưu trữ và ngăn chứa đồ: 40.000.000 sản phẩm/năm;

+ Túi xách: 5.000.000 sản phẩm/năm;

+ Sản phẩm may khác (tấm bọc nệm và sofa, đồ chơi, lều,…): 15.000.000 sản phẩm/năm;

+ Gối polyester: 13.333.000 kg/năm;

+ Tấm lót sợi bông: 8.000.000 kg/năm;

+ Ép giấy, ép bìa cứng: 15.000.000 kg/năm;

+ Vải nỉ không dệt: 3.000.000 kg/năm.

5. Hiện trạng sử dụng đất tại địa điểm thực hiện dự án: đất rừng sản xuất, người dân đang trồng keo trên đất.

6. Tổng vốn đầu tư của dự án: 361.350.000.000 đồng, tương đương 15.000.000 USD.

7. Tiến độ thực hiện dự án: dự kiến đến tháng 8/2026 hoàn thành xây dựng và đưa dự án vào hoạt động.

8. Thời hạn hoạt động của dự án: 50 năm kể từ ngày được UBND tỉnh Quảng Nam cấp Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư.

II. MỜI NHÀ ĐẦU TƯ QUAN TÂM ĐẦU TƯ

1. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày ban hành Thông báo này, mời các nhà đầu tư khác quan tâm đến dự án đầu tư nói trên nộp hồ sơ đề nghị thực hiện dự án đầu tư theo quy định tại khoản 1 Điều 33 của Luật Đầu tư và khoản 4 Điều 33 của Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ.

- Địa điểm nộp hồ sơ: nhà đầu tư nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam; địa chỉ: số 02 đường Trần Phú, phường Tân Thạnh, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam; số điện thoại: 02353.810.866.

- Thành phần và số lượng hồ sơ: nhà đầu tư nộp 04 bộ hồ sơ, thành phần theo quy định tại khoản 1 Điều 33 của Luật Đầu tư.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam chỉ nhận hồ sơ của nhà đầu tư trong khoảng thời gian, tại địa điểm quy định nêu trên và không chịu trách nhiệm đối với những hồ sơ mà nhà đầu tư gửi muộn hoặc không đúng địa điểm. Trong thời hạn nộp hồ sơ nêu trên, nhà đầu tư có quyền điều chỉnh, bổ sung, rút hồ sơ đề xuất thực hiện dự án đã nộp.

3. Thông báo này được đăng tải công khai trên Cổng thông tin điện tử của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam, Cổng thông tin xúc tiến đầu tư tỉnh Quảng Nam, Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Nam và ứng dụng (App) Smart Quảng Nam.

Kính đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp đăng tải Thông báo này trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Nam và ứng dụng (App) Smart Quảng Nam./.

Chi tiết Thông báo tải tại đây

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Đăng nhập / Đăng ký

 
 
 

Số lượng doanh nghiệp thành lập

Chọn năm:
select

Tổng thu ngân sách

Chọn năm:
select

Bản quyền thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: Số 02 Trần Phú - Thành phố Tam Kỳ - Tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: 02352474567
Email: xtdt.skhdt@gmail.com
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập

0000234141