Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết

Thỏa thuận nguyên tắc về địa điểm dự kiến thực hiện dự án đầu tư - Dự án Nhà máy sản xuất, tinh chế trái cây bằng các công nghệ tích hợp F.R.U.I.T.S

Người đăng: hotrodoanhnghiep Ngày đăng: 14:15 | 22/03 Lượt xem: 126

  Kính gửi: Ông Dicter Steinbach Chủ tịch Hiệp hội AT-Verband (Cộng hòa Liên Bang Đức)

Căn cứ Quyết định 2131/QĐ-UBND ngày 31/7/2021 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc hướng dẫn trình tự, thủ tục đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Căn cứ Quyết định 3368/QĐ-UBND ngày 09/12/2022 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Hướng dẫn trình tự, thủ tục đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Nam ban hành kèm theo Quyết định số 2131/QĐUBND ngày 30/7/2021 của UBND tỉnh.

Căn cứ Quyết định số 1365/QĐ-UBND ngày 9/10/2023 của UBND thành phố Hội An về điều chỉnh quy hoạch cục bộ chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Cụm Công nghiệp Thanh Hà;

Căn cứ Công văn số 289/UBND ngày 30/01/2024 của UBND thành phố Hội An về thống nhất thay đổi nhà đầu tư tại Cụm công nghiệp Thanh Hà, thành phố Hội An.

Qua xem xét Công văn số 05/NNS-2023 ngày 21/8/2023 của Hiệp hội ATVerband và ý kiến tham mưu của Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng thành phố tại Tờ trình số 48/TTr-BQL ngày 11/3/2024 về việc thỏa thuận nguyên tắc về địa điểm dự kiến thực hiện dự án đầu tư của Ông Dicter Steinbach - Chủ tịch Hiệp hội ATVerband (Cộng hòa Liên Bang Đức) đầu tư Nhà máy sản xuất, tinh chế trái cây bằng các công nghệ tích hợp F.R.U.I.T.S.

UBND thành phố Hội An thống nhất nguyên tắc về địa điểm dự kiến cho phép Ông Dicter Steinbach - Chủ tịch Hiệp hội AT-Verband (Cộng hòa Liên Bang Đức) nghiên cứu thực hiện dự án: Nhà máy sản xuất, tinh chế trái cây bằng các công nghệ tích hợp F.R.U.I.T.S với các nội dung như sau:

  1. Thông tin sơ bộ về dự án đầu tư   

1.1. Tên dự án đầu tư: Nhà máy sản xuất, tinh chế trái cây bằng các công nghệ tích hợp F.R.U.I.T.S

1.2. Mục tiêu dự án: sản xuất dầu thơm, trái cây khô, rượu trái cây, bánh trái cây, thảo mộc, nấm, mỹ phẩm...

1.3. Quy mô dự án: F.R.U.I.T.S là một dự án sản xuất, tinh chế trái cây, dầu mỹ phẩm, nấm và rượu trái cây cao cấp theo công nghệ của Đức. Các hạng mục công trình: nhà thu gom làm sạch nông sản; nhà xử lý và chế biến, hoàn thiện; nhà văn phòng và đào tạo thí nghiệm; nhà trưng bày sản phẩm; nhà kỹ thuật; nhà xử lý nước thải, chất thải; cây xanh, giao thông, hạ tầng phụ trợ...

1.4. Địa điểm dự kiến thực hiện dự án: Lô CN1-4 tại Cụm công nghiệp Thanh Hà, thành phố Hội An.

1.5. Diện tích sử dụng: Khoảng 8.130 m2 (Kèm theo sơ đồ vị trí lô đất do BQL DA đầu tư xây dựng lập ngày 29/02/2024)

1.6. Hiện trạng sử dụng đất: Diện tích đất đã được thực hiện công tác giải phóng mặt bằng

1.7. Thời gian hoàn thành các thủ tục đầu tư: 12 tháng (kể từ ngày UBND thành phố Hội An ban hành công văn thỏa thuận nguyên tắc về địa điểm thực hiện dự án đầu tư)

2. Tổ chức thực hiện:

2.1 Ông Dicter Steinbach - Chủ tịch Hiệp hội AT-Verband (Cộng hòa Liên Bang Đức) thực hiện đầy đủ các thủ tục về đầu tư, đất đai, xây dựng, môi trường, PCCC... và triển khai thực hiện dự án đầu tư theo đúng quy định của pháp luật về đầu tư, bảo vệ môi trường, đất đai, xây dựng và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến lĩnh vực đăng ký hoạt động của dự án.

2.2. Các Phòng, Ban liên quan: Văn phòng HĐND-UBND, Tài chính-Kế hoạch, Kinh tế, Tài nguyên-Môi trường, Quản lý đô thị, UBND phường Thanh Hà và các ngành chức năng có liên quan căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao theo dõi hướng dẫn; đồng thời kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định pháp luật có liên quan.

2.3. Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng thành phố: Phối hợp với các đơn vị liên quan để đăng tải công khai văn bản này trên Cổng thông tin điện tử thành phố, Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Nam, Cổng thông tin điện tử của Sở Kế hoạch – Đầu tư, Cổng thông tin xúc tiến đầu tư tỉnh Quảng Nam và ứng dụng Smart Quang Nam. Đồng thời hướng dẫn Ông Dicter Steinbach - Chủ tịch Hiệp hội AT-Verband (Cộng hòa Liên Bang Đức) thực hiện các thủ tục về đầu tư, quy hoạch, xây dựng, đất đai, môi trường, phòng cháy chữa cháy... theo đúng quy định hiện hành./.

Chi tiết Thông báo xem tại đây.

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Đăng nhập / Đăng ký

 
 
 

Số lượng doanh nghiệp thành lập

Chọn năm:
select

Tổng thu ngân sách

Chọn năm:
select

Bản quyền thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: Số 02 Trần Phú - Thành phố Tam Kỳ - Tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: 02352474567
Email: xtdt.skhdt@gmail.com
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập

0000263509