Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết

Thông báo tiếp doanh nghiệp tháng 06/2021

Người đăng: hotrodoanhnghiep Ngày đăng: 14:30 | 03/06 Lượt xem: 246

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Giấy mời số 442/GM-UBND ngày 03/6/2021 về tổ chức Buổi tiếp doanh nghiệp định kỳ tháng 6/2021, Sở Kế hoạch và Đầu tư kính mời các quý cơ quan, doanh nghiệp tham gia Buổi tiếp doanh nghiệp với nội dung như sau:

1. Thời gian: 01 buổi, vào lúc 08h00, ngày 08/6/2021 (Thứ ba).

2. Địa điểm: Phòng họp Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, số 28 Trần Phú, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.

3. Nội dung làm việc

a. Thành phần mời tham dự

- Đại diện lãnh đạo các Sở: Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường (các phòng, ban, đơn vị liên quan đề nghị Sở mời).

- Đại diện lãnh đạo UBND các huyện: Đại Lộc, Duy Xuyên (các phòng, ban, xã, phường liên quan đề nghị địa phương mời).

- Đại diện các Công ty: Công ty CP Gỗ công nghiệp Quảng Nam, Công ty TNHH Bệnh viện Bình An Quảng Nam.

- Đại diện một số doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng trên địa bàn tỉnh.

b. Thời gian làm việc

- Từ 08h00 đến 08h30: làm việc với Công ty TNHH Bệnh viện Bình An Quảng Nam.

- Từ 08h30 đến 09h00: làm việc với một số doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng trên địa bàn tỉnh.

- Từ 09h00 đến 09h30: làm việc với Công ty CP Gỗ công nghiệp Quảng Nam.

Kính đề nghị quý cơ quan, đơn vị tham dự đúng thành phần, thời gian như trên và chuẩn bị nội dung báo cáo để Buổi tiếp doanh nghiệp đạt kết quả.

Tác giả: Đỗ Hoàng Tuấn

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Đăng nhập / Đăng ký

 
 
 

Số lượng doanh nghiệp thành lập

Chọn năm:
select

Tổng thu ngân sách

Chọn năm:
select

Bản quyền thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: Số 02 Trần Phú - Thành phố Tam Kỳ - Tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: 02352474567
Email: xtdt.skhdt@gmail.com
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập

0000234128