Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết

Quy định hướng dẫn thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Người đăng: hotrodoanhnghiep Ngày đăng: 8:38 | 19/08 Lượt xem: 383

Ngày 11/8/2021, UBND tỉnh Quảng Nam đã ban hành Quyết định số 2299/QĐ-UBND quy định hướng dẫn thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Quy định này hướng dẫn thực hiện dự án đầu tư và quản lý dự án đầu tư xây dựng nhà ở trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, bao gồm các dự án: công trình nhà ở độc lập, khu nhà ở, khu dân cư, khu đô thị có nhà ở, công trình có mục đích sử dụng hỗn hợp để ở và kinh doanh.

Ảnh minh họa
Cơ quan đầu mối hướng dẫn thực hiện thủ tục đầu tư; tổ chức lựa chọn nhà đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở:          
1. Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan hướng dẫn và tham mưu UBND tỉnh thực hiện thủ tục quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư; tổ chức lựa chọn nhà đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở theo quy định của pháp luật đầu tư, đấu thầu.          
2. Ban Quản lý các Khu Kinh tế và Khu công nghiệp là cơ quan chủ trì hướng dẫn và thực hiện thủ tục quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư với dự án thuộc phạm vi quản lý.          
3. Cơ quan chủ trì giúp UBND tỉnh tổ chức lựa chọn nhà đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại, nhà ở xã hội theo pháp luật về đấu thầu, pháp luật chuyên ngành:          
a) Sở Xây dựng làm Bên mời thầu tổ chức lựa chọn nhà đầu tư theo pháp luật về đấu thầu, pháp luật chuyên ngành:          
- Dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại tại khu vực đô thị, khu vực nông thôn có quy mô diện tích sử dụng đất do UBND tỉnh quy định và các dự án có ranh giới nằm trên 02 đơn vị hành chính cấp huyện trở lên theo pháp luật về đấu thầu;          
- Các dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội theo pháp luật chuyên ngành.          
b) Ban Quản lý các Khu Kinh tế và Khu công nghiệp làm Bên mời thầu tổ chức lựa chọn nhà đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại thuộc phạm vi quản lý;          
c) UBND cấp huyện làm Bên mời thầu lựa chọn nhà đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại có quy mô diện tích sử dụng đất được UBND tỉnh phân cấp (nếu có), ngoài các dự án quy định tại điểm a điểm b khoản này theo pháp luật về đấu thầu.
4. Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND cấp huyện tổ chức lựa chọn nhà đầu tư dự án đầu tư nhà ở thương mại theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án trong trường hợp khu đất thực hiện dự án đủ điều kiện đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai và quy định của UBND tỉnh.          
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 2077/QĐ-UBND ngày 31/7/2020 của UBND tỉnh ban hành Quy định hướng dẫn thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.          
Thông tin chi tiết tải tại đây.

Tác giả: Phòng XTĐT

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Đăng nhập / Đăng ký

 
 
 

Số lượng doanh nghiệp thành lập

Chọn năm:
select

Tổng thu ngân sách

Chọn năm:
select

Bản quyền thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: Số 02 Trần Phú - Thành phố Tam Kỳ - Tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: 02352474567
Email: xtdt.skhdt@gmail.com
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập

0000263528