Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết

Quảng Nam phê duyệt danh mục dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh đợt 1/2021

Người đăng: hotrodoanhnghiep Ngày đăng: 9:51 | 21/09 Lượt xem: 323

Ngày 20/9/2021, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh đã ký ban hành Quyết định số 2686/QĐ-UBND phê duyệt danh mục dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh đợt 1/2021.

Theo đó, danh mục dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh đợt 1 năm 2021 được phê duyệt với 41 dự án đầu tư, trong đó có 30 dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại; 05 dự án thuộc lĩnh vực thương mại - dịch vụ; 01 dự án thuộc lĩnh vực đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp và 05 dự án thuộc lĩnh vực khác.Quảng Nam phê duyệt danh mục 41 dự án đầu tư đợt 1/2021

(Ảnh minh họa)
Trên cơ sở danh mục dự án được phê duyệt, UBND tỉnh Quảng Nam đã giao Sở, ngành liên quan chịu trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ sau:
- Sở Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh thông qua Danh mục dự án thu hồi đất đối với các dự án đầu tư thuộc trường hợp Nhà nước thu hồi đất, danh mục chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ; tham mưu UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất hằng năm cấp huyện. Tham mưu UBND tỉnh văn bản chấp thuận việc nhận chuyển nhượng, nhận góp vốn, thuê quyền sử dụng đất nông nghiệp để thực hiện dự án đầu tư sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp.
- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham mưu UBND tỉnh thẩm định, trình cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện dự án đầu tư.
- Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý các Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ tham mưu UBND tỉnh thực hiện các hồ sơ, thủ tục quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư theo đúng quy định.
Theo quy định tại Quyết định 2131/QĐ-UBND ngày 30/7/2021 của UBND tỉnh: trước ngày 10 hằng tháng, UBND cấp huyện, các Sở, ngành căn cứ quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch phát triển ngành, quy hoạch xây dựng, quy hoạch sử dụng đất đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, tổ chức lập danh mục dự án đầu tư trên địa bàn gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư. Riêng danh mục dự án thực hiện tại các khu kinh tế, Ban Quản lý các Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh Quảng Nam chịu trách nhiệm lập, thẩm định sơ bộ và gửi danh mục dự án cho Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 15 hằng tháng. Trên cơ sở đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, ngành, địa phương có liên quan thẩm định sơ bộ và trình UBND tỉnh trước ngày 20 hằng tháng để xem xét ban hành Quyết định phê duyệt danh mục các dự án đầu tư.
Tải Quyết định 2686/QĐ-UBND tại đây.

Tác giả: Phòng XTĐT

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Đăng nhập / Đăng ký

 
 
 

Số lượng doanh nghiệp thành lập

Chọn năm:
select

Tổng thu ngân sách

Chọn năm:
select

Bản quyền thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: Số 02 Trần Phú - Thành phố Tam Kỳ - Tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: 02352474567
Email: xtdt.skhdt@gmail.com
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập

0000202418