Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết

Du lịch Quảng Nam đặt mục tiêu đến năm 2025 sẽ đón khoảng 12 triệu lượt khách

Người đăng: hotrodoanhnghiep Ngày đăng: 10:26 | 22/09 Lượt xem: 230

Nhằm cụ thể hóa, thực hiện đầy đủ, kịp thời, toàn diện các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp đề ra trong Nghị quyết số 13-NQ/TU ngày 20/7/2021 của Tỉnh ủy về phát triển thương mại, du lịch tỉnh Quảng Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 đối với lĩnh vực du lịch và Quyết định số 2292/QĐBVHTTDL ngày 13/8/2021 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về ban hành Chương trình hành động phát triển du lịch giai đoạn 2021 - 2025, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2596/QĐ-UBND ngày 12/9/2021 Ban hành Chương trình phát triển du lịch tỉnh Quảng Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Mục tiêu của Chương trình là xây dựng Quảng Nam trở thành trung tâm du lịch của miền Trung và cả nước. Xây dựng thương hiệu, sản phẩm dịch vụ du lịch tầm cỡ quốc gia và quốc tế. Bảo tồn và phát huy hiệu quả tài nguyên, lợi thế phát triển du lịch; chú trọng phát triển du lịch hơn nữa về phía Nam và phía Tây của tỉnh.

Vẻ đẹp huyền bí của Mỹ Sơn, Quảng Nam (ảnh sưu tầm)
Chương trình cũng đề ra các mục tiêu cụ thể đến năm 2025 sẽ đón khoảng 12 triệu lượt khách; trong đó, khách quốc tế chiếm 50%. Thu nhập xã hội từ du lịch đạt 26.000 tỷ đồng. Lao động trực tiếp trong ngành du lịch khoảng 23.000 người, trong đó có khoảng 75% lao động qua đào tạo, bồi dưỡng về nghiệp vụ du lịch và ngoại ngữ. Tổng số cơ sở lưu trú du lịchlà 1.000 cơ sở với 22.000 phòng.
Phấn đấu đến năm 2030, du lịch Quảng Nam sẽ đón khoảng 18 triệu lượt khách; trong đó, khách quốc tế chiếm 55%. Thu nhập xã hội từ du lịch đạt 45.000 tỷ đồng. Lao động trực tiếp trong ngành du lịch đạt khoảng 40.000 người, trong đó  có 85% lao động qua đào tạo, bồi dưỡng về nghiệp vụ du lịch và ngoại ngữ. Tổng số cơ sở lưu trú du lịch là 1.200 cơ sở với 29.000 phòng.
Các nhóm nhiệm vụ, giải pháp cụ thể giai đoạn 2021- 2025
UBND tỉnh Quảng Nam xây dựng Chương trình triển khai theo các nhóm nhiệm vụ, giải pháp cụ thể giai đoạn 2021 - 2025, cụ thể:
Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, phát huy hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của chính quyền các cấp, nâng cao nhận thức của toàn xã hội đối với vai trò, vị trí, tầm quan trọng của phát triển du lịch.   
Thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong quá trình phát triển du lịch.
Đổi mới nhận thức, tư duy phát triển du lịch. Triển khai công tác quy hoạch. Đầu tư phát triển sản phẩm du lịch, dịch vụ. Tăng cường công tác nghiên cứu thị trường, quảng bá và xúc tiến du lịch. Đẩy mạnh liên kết, hợp tác phát triển du lịch. Phát triển nguồn nhân lực du lịch. Ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong phát triển du lịch. Xây dựng cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển du lịch. Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về du lịch, xây dựng môi trường du lịch an toàn và hấp dẫn.

Tác giả: Phòng XTĐT

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Đăng nhập / Đăng ký

 
 
 

Số lượng doanh nghiệp thành lập

Chọn năm:
select

Tổng thu ngân sách

Chọn năm:
select

Bản quyền thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: Số 02 Trần Phú - Thành phố Tam Kỳ - Tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: 02352474567
Email: xtdt.skhdt@gmail.com
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập

0000197444