Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết

Quảng Nam ban hành Quy định đơn giá thuê đất, thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh

Người đăng: hotrodoanhnghiep Ngày đăng: 8:03 | 18/11 Lượt xem: 35

Ngày 16/11/2021, UBND tỉnh Quảng Nam đã ban hành Quyết định số 27/2021/QĐ-UBND ban hành Quy định đơn giá thuê đất, thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Quy định này áp dụng để tính tiền thuê đất; thuê đất để xây dựng công trình ngầm; thuê đất có mặt nước và thuê mặt nước (trừ khu vực biển) trong các trường hợp: Nhà nước cho thuê đất, gồm đất trên bề mặt và phần ngầm của công trình xây dựng trên mặt đất theo quy định của Luật Đất đai; Nhà nước cho thuê đất để xây dựng công trình trong lòng đất có mục đích kinh doanh mà công trình này không phải là phần ngầm của công trình xây dựng trên mặt đất theo quy định của Luật Đất đai; Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất cho các đối tượng đang sử dụng đất thuộc trường hợp phải nộp tiền thuê đất; Nhà nước gia hạn thời gian thuê đất cho các đối tượng đang thuê thuộc trường hợp phải nộp tiền thuê đất; Chuyển từ hình thức được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, giao đất không thu tiền sử dụng đất trước ngày 01/7/2014 sang hình thức Nhà nước cho thuê đất; Nhà nước cho thuê mặt nước (trừ khu vực biển); Nhà nước cho thuê đất nhưng không đưa đất vào sử dụng hoặc chậm tiến độ sử dụng đất so với tiến độ ghi trong dự án đầu tư.
Hướng dẫn xác định giá các loại đất theo mục đích sử dụng đất thuê
Trường hợp cho thuê đất, thuê mặt nước đối với loại đất nông nghiệp thì đơn giá thuê đất được xác định theo vị trí của từng loại đất nông nghiệp được quy định chi tiết tại Bảng giá đất nông nghiệp do UBND tỉnh công bố thời kỳ 05 năm; theo hệ số điều chỉnh giá đất do UBND tỉnh công bố hằng năm và theo vị trí được quy định chi tiết của UBND cấp huyện ban hành.
Nếu cho thuê đất, thuê mặt nước đối với loại đất phi nông nghiệp thì đơn giá thuê đất được xác định theo loại đất phi nông nghiệp và theo vị trí được quy định chi tiết tại Bảng giá đất phi nông nghiệp do UBND tỉnh công bố thời kỳ 05 năm và theo hệ số điều chỉnh giá đất do UBND tỉnh công bố hằng năm.
Việc phân loại đất, cách xác định loại đất thực hiện theo quy định của Luật Đất đai và các quy định, hướng dẫn khác có liên quan.

Quảng Nam ban hành Quy định đơn giá thuê đất,thuê mặt nước  trên địa bàn tỉnh (Ảnh minh họa)
Xác định đơn giá thuê đất
Trường hợp thuê đất trả tiền hằng năm không thông qua hình thức đấu giá thì Đơn giá thuê đất hàng năm = Mức tỷ lệ (%) nhân (x) Giá đất tính thu tiền thuê đất.
Đối với trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất thuê theo hình thức thuê đất trả tiền hằng năm thì đơn giá thuê đất là đơn giá trúng đấu giá của thời hạn một năm. Đơn giá trúng đấu giá được ổn định 10 năm, hết thời gian ổn định thực hiện điều chỉnh đơn giá thuê đất theo chính sách về thu tiền thuê đất đối với trường hợp thuê đất trả tiền thuê đất hằng năm không thông qua hình thức đấu giá; mức điều chỉnh không vượt quá 30% đơn giá thuê đất trúng đấu giá hoặc đơn giá thuê đất của kỳ ổn định liền kề trước đó.
Nếu thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê không thông qua hình thức đấu giá thì đơn giá thuê đất thu tiền một lần cho cả thời gian thuê là giá đất được xác định theo thời hạn sử dụng đất tương ứng với thời gian thuê đất.
Đối với trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất thuê theo hình thức thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê thì đơn giá thuê đất là đơn giá trúng đấu giá của thời hạn thuê đất.
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2022; thay thế Quyết định số 25/2017/QĐ-UBND ngày 25/10/2017 của UBND tỉnh ban hành quy định đơn giá thuê đất, thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.
Tải Quyết định 27/2021/QĐ-UBND tại đây.

Tác giả: Phòng XTĐT

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Đăng nhập / Đăng ký

 
 
 

Số lượng doanh nghiệp thành lập

Chọn năm:
select

Tổng thu ngân sách

Chọn năm:
select

Bản quyền thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: Số 02 Trần Phú - Thành phố Tam Kỳ - Tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: 0235.3822884
Email: htdn.skhdt@gmail.com
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập

000072331