Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết

Kế hoạch thực hiện Đề án “Phát triển ngành công nghiệp môi trường đến năm 2025” trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Người đăng: hotrodoanhnghiep Ngày đăng: 14:27 | 15/08 Lượt xem: 363

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 4909/KH-UBND ngày 26/7/2022 thực hiện Đề án “ Phát triển ngành công nghiệp môi trường đến năm 2025” trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.Ảnh sưu tầm

Theo đó, mục tiêu của kế hoạch là đến năm 2025, ngành công nghiệp môi trường cơ bản đáp ứng nhu cầu bảo vệ môi trường trong tỉnh và khu vực lân cận; thu hút, kêu gọi đầu tư, phát triển các doanh nghiệp công nghiệp môi trường, các tổ chức nghiên cứu, chuyển giao và ứng dụng công nghệ môi trường.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh cũng đặt ra một số mục tiêu cụ thể như:  Phát triển các công nghệ xử lý, tái chế chất thải, phân tích, quan trắc, giám sát và kiểm soát ô nhiễm môi trường; công nghệ sử dụng bền vững tài nguyên và phục hồi môi trường phù hợp với điều kiện của tỉnh và xu hướng của quốc gia. Đẩy mạnh ứng dụng và thương mại hóa các kết quả nghiên cứu, phát triển công nghệ. Kêu gọi doanh nghiệp công nghiệp môi trường đầu tư, phát triển các sản phẩm, dịch vụ đáp ứng cơ bản nhu cầu bảo vệ môi trường trong tỉnh; thiết bị và công nghệ tiết kiệm năng lượng, sử dụng năng lượng hiệu quả; nâng cao năng lực sản xuất năng lượng tái tạo. Phát triển dịch vụ môi trường cơ bản đáp ứng được nhu cầu của tỉnh về xử lý nước thải, chất thải rắn đô thị, công nghiệp, chất thải nguy hại; phục hồi môi trường các khu vực bị ô nhiễm và nhu cầu phân tích, quan trắc môi trường, các dịch vụ tư vấn về môi trường. Đồng thời, nâng cao nhận thức và nhu cầu sử dụng năng lượng tái tạo, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên.

Kế hoạch đề ra những nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu như sau:

(1) Hoàn thiện chính sách, pháp luật, tổ chức về công nghiệp môi trường.

(2) Phát triển công nghệ bảo vệ môi trường, sử dụng bền vững tài nguyên và phục hồi môi trường.

(3) Kêu gọi thu hút đầu tư, phát triển các doanh nghiệp công nghiệp môi trường sản xuất, chế tạo, cung cấp các thiết bị, phương tiện, dụng cụ, sản phẩm bảo vệ môi trường.

(4) Phát triển dịch vụ môi trường.

(5) Đào tạo nhân lực, nâng cao nhận thức, năng lực phát triển ngành công nghiệp môi trường.

UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, đơn vị liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện cụ thể các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch. Bổ sung nhiệm vụ vào kế hoạch hàng năm của cơ quan, đơn vị để thực hiện; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc và định kỳ báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện (qua Sở Công Thương) để tổng hợp, báo cáo Bộ Công Thương, UBND tỉnh.

Sở Công Thương có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện Kế hoạch; định kỳ báo cáo và tham mưu đề xuất UBND tỉnh các biện pháp cần thiết để đảm bảo thực hiện Kế hoạch đồng bộ và đạt hiệu quả; theo dõi, tham mưu UBND tỉnh sơ kết, tổng kết kết quả thực hiện.

Chi tiết Kế hoạch số 4909/KH-UBND tải tại đây

Tác giả: Diễm Thúy

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Đăng nhập / Đăng ký

 
 
 

Số lượng doanh nghiệp thành lập

Chọn năm:
select

Tổng thu ngân sách

Chọn năm:
select

Bản quyền thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: Số 02 Trần Phú - Thành phố Tam Kỳ - Tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: 02352474567
Email: xtdt.skhdt@gmail.com
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập

0000263479