Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết

Đề án triển khai thực hiện cơ chế giao doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích đảm nhận một số công việc trong quá trình hướng dẫn, tiếp nhận, số hoá hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh

Người đăng: hotrodoanhnghiep Ngày đăng: 6:39 | 19/09 Lượt xem: 614

UBND tỉnh đã ban Đề án triển khai thực hiện cơ chế giao doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích đảm nhận một số công việc trong quá trình hướng dẫn, tiếp nhận, số hóa hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh tại Quyết định số 2114/QĐ-UBND ngày 12/8/2022 với mục tiêu chuyển giao hoàn toàn việc tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công Quảng Nam và Bộ phận Một cửa các cấp cho doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích đảm nhận.Ảnh sưu tầm

Mục tiêu của đề án là hoàn thành các nội dung chuyển giao đối với 100% thủ tục hành chính tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công Quảng Nam chậm nhất là tháng 12 năm 2022; hoàn thành các nội dung chuyển giao đối với 100% thủ tục hành chính tiếp nhận tại Bộ phận Một cửa cấp huyện, cấp xã chậm nhất là tháng 6 năm 2023 đối với 10 địa phương đã triển khai thực hiện Đề án thí điểm, gồm: Tam Kỳ, Hội An, Điện Bàn, Đại Lộc, Duy Xuyên, Núi Thành, Phú Ninh, Quế Sơn, Bắc Trà My, Nông Sơn; 08 địa phương còn lại chậm nhất là tháng 12 năm 2023; Hoàn thành các nội dung chuyển giao (bao gồm cả thu phí, lệ phí) đối với 100% thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền của Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai 18 huyện, thị xã, thành phố được tiếp nhận tại Bộ phận Một cửa cấp huyện chậm nhất là tháng 6 năm 2023; 100% nhiệm vụ thu hộ phí, lệ phí giải quyết thủ tục hành chính được chuyển giao cho doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích đảm nhận; 100% hồ sơ thủ tục hành chính liên thông giữa 3 cấp tỉnh, huyện, xã thuộc các lĩnh vực: Tài nguyên và Môi trường; Xây dựng; Kế hoạch và Đầu tư; Lao động, Thương binh và Xã hội được luân chuyển qua dịch vụ bưu chính công ích; từng bước chuyển Bộ phận Một cửa các cấp về trụ sở doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích khi đáp ứng yêu cầu; bộ phận Một cửa đã xây dựng, nâng cấp trước đây được chuyển mục đích sử dụng khác theo nguyên tắc đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm.

UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông Chủ trì tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn tổ chức thực hiện Đề án trên địa bàn tỉnh; thường xuyên tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả thực hiện và các khó khăn, vướng mắc phát sinh để kịp thời theo dõi, chỉ đạo.


Tác giả: Xuân Hiền

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Đăng nhập / Đăng ký

 
 
 

Số lượng doanh nghiệp thành lập

Chọn năm:
select

Tổng thu ngân sách

Chọn năm:
select

Bản quyền thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: Số 02 Trần Phú - Thành phố Tam Kỳ - Tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: 02352474567
Email: xtdt.skhdt@gmail.com
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập

0000263415