Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết

Kế hoạch cải thiện và nâng cao Chỉ số cải cách hành chính (Par Index), Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (Sipas) tỉnh Quảng Nam.

Người đăng: hotrodoanhnghiep Ngày đăng: 6:50 | 19/09 Lượt xem: 320

Ngày 24/8/2022, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 5610/KH-UBND về cải thiện và nâng cao Chỉ số cải cách hành chính, Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Quảng Nam nhằm nâng cao chất lượng phục vụ người dân, tổ chức của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh; khắc phục các tồn tại, hạn chế trong triển khai thực hiện các nội dung, lĩnh vực cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh năm 2021; phấn đấu năm 2022, các lĩnh vực đánh giá, tiêu chí, tiêu chí thành phần của Chỉ số Par Index, Chỉ số Sipas được cải thiện so với kết quả năm 2021. Ngày 24/8/2022, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 5610/KH-UBND về cải thiện và nâng cao Chỉ số cải cách hành chính, Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Quảng Nam. Ảnh sưu tầm

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các nhiệm vụ, giải pháp đề ra phải khả thi, sát với yêu cầu của từng lĩnh vực, các tiêu chí, tiêu chí thành phần của Chỉ số Par Index, Sipas và hướng dẫn của Bộ Nội vụ. Bên cạnh đó cần tăng cường sự phối hợp giữa các Sở, ngành, địa phương trong thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nhằm cải thiện và nâng cao Chỉ số Par Index, Sipas; phát huy tinh thần, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ; huy động sự tham gia của các tổ chức, cá nhân trong quá trình triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính, đo lường sự hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước;

UBND tỉnh chỉ đạo các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 16-NQ/TU ngày 14/10/2021 của Tỉnh ủy về đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; Quyết định số 3441/QĐ-UBND ngày 24/11/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 16-NQ/TU ngày 14/10/2021 của Tỉnh ủy. Kịp thời khắc phục các tồn tại, hạn chế trong Chỉ số cải cách hành chính của cơ quan, đơn vị, địa phương năm 2021 đã được nêu ra; chủ động đề xuất các giải pháp phù hợp để nâng cao chất lượng phục vụ người dân, tổ chức; nâng cao ý thức trách nhiệm và đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức; tiếp tục thực hiện rà soát, đề xuất phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính, triển khai có hiệu quả dịch vụ công trực tuyến; rà soát, phân tích, có giải pháp phù hợp để tiếp tục phát huy các kết quả đạt được và khắc phục các nội dung còn bất cập, chưa đạt yêu cầu, các tiêu chí bị mất điểm qua các năm; thực hiện nghiêm việc tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ trên phần mềm Một cửa điện tử; tích cực thực hiện thông tin tuyên truyền nội dung kết quả điều tra Chỉ số Par Index, Chỉ số Sipas đến đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; đồng thời tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra đối với một số lĩnh vực phức tạp như thủ tục đất đai, thủ tục hành chính cấp huyện, cấp xã.

UBND tỉnh giao Sở Nội vụ chủ trì tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện Kế hoạch này; chủ động, phối hợp với các Sở, ngành, địa phương triển khai các giải pháp khắc phục các tồn tại, hạn chế của Chỉ số Par Index, Chỉ số Sipas tỉnh Quảng Nam năm 2021, nâng cao điểm số và thứ hạng của các Chỉ số trong năm 2022 và các năm tiếp theo; định kỳ hằng tháng tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh về tình hình và kết quả thực hiện việc cải thiện Chỉ số cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh.

Chi tiết Kế hoạch 5610/KH-UBND tải tại đâyTác giả: Như Ánh

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Đăng nhập / Đăng ký

 
 
 

Số lượng doanh nghiệp thành lập

Chọn năm:
select

Tổng thu ngân sách

Chọn năm:
select

Bản quyền thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: Số 02 Trần Phú - Thành phố Tam Kỳ - Tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: 02352474567
Email: xtdt.skhdt@gmail.com
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập

0000253289