Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết

Ban hành Quy chế quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Người đăng: hotrodoanhnghiep Ngày đăng: 16:37 | 17/01 Lượt xem: 139

UBND tỉnh Quảng Nam vừa ban hành Quy chế quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh tại Quyết định số 76/QĐ-UBND ngày 09/01/2023. Quy chế gồm 3 chương và 19 điều quy định về nguyên tắc, phương thức, nội dung và trách nhiệm phối hợp giữa các Sở, ngành, UBND huyện, thị xã, thành phố, chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp (CCN) và các đơn vị liên quan trong việc thực hiện quản lý nhà nước đối với CCN trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.Ảnh sưu tầm

Đối tượng áp dụng là các doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật CCN; các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh trong CCN; các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác liên quan đến quản lý, hoạt động của CCN.

Nội dung quản lý CCN và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị liên quan bao gồm: Xây dựng phương án phát triển cụm công nghiệp; Điều chỉnh phương án phát triển cụm công nghiệp; Thành lập, mở rộng cụm công nghiệp; Quy hoạch chi tiết xây dựng cụm công nghiệp; Lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp; Lập, thẩm định, phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án đầu tư xây dựng hạ tầng cụm công nghiệp; Thu hồi đất, cho thuê đất đầu tư cụm công nghiệp; Tiếp nhận và thực hiện dự án đầu tư sản xuất kinh doanh vào cụm công nghiệp; Quản lý các dịch vụ công cộng, tiện ích; Quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh, công tác thông tin báo cáo; Công tác xúc tiến đầu tư cụm công nghiệp; Công tác thanh tra, kiểm tra.

Tỉnh Quảng Nam quy định sẽ thực hiện cơ chế quản lý một đầu mối, đảm bảo thực hiện một cửa liên thông, rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ, thủ tục đầu tư và tuân thủ đúng quy định pháp luật. Sở Công Thương giữ vai trò đầu mối, các Sở, ngành, UBND cấp huyện và các đơn vị có liên quan phối hợp đồng bộ, hiệu quả, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp trong quá trình đầu tư, sản xuất, kinh doanh trong CCN. Theo đó, về công tác phối hợp, đối với cơ quan chủ trì: (1) Tổ chức họp với các cơ quan phối hợp hoặc lấy ý kiến bằng văn bản; (2) Sau khi triển khai lấy ý kiến, hướng dẫn, xử lý kiến nghị liên quan đến CCN, cơ quan chủ trì gửi cho Sở Công Thương 01 (một) bản để tổng hợp thông tin và phối hợp thực hiện; (3) Tổ chức đoàn khảo sát, điều tra các hoạt động liên quan đến dự án đầu tư, phát triển CCN; (4) Cung cấp thông tin về những vấn đề có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan phối hợp. Đối với cơ quan phối hợp: (1) Có trách nhiệm tham gia góp ý tại cuộc họp và chịu trách nhiệm về ý kiến góp ý của mình (Trường hợp không thể tham dự cuộc họp, cơ quan phối hợp gửi ý kiến bằng văn bản đến cơ quan chủ trì. Nếu cơ quan phối hợp không gửi ý kiến thì được xem như thống nhất và chấp hành nội dung kết luận của cuộc họp); (2) Khi được lấy ý kiến bằng văn bản, cơ quan phối hợp sau khi nhận đủ hồ sơ tài liệu kèm theo có trách nhiệm trả lời bằng văn bản trong thời hạn quy định (Nếu quá thời hạn trên, cơ quan được lấy ý kiến không có văn bản trả lời thì được xem như đã đồng ý và phải chịu trách nhiệm xử lý nội dung công việc liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao); (3) Các hồ sơ thủ tục liên quan đến CCN, sau khi được cơ quan có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt; đơn vị tham mưu, thực hiện có trách nhiệm gửi Sở Công Thương 01 bộ để phối hợp, theo dõi.

UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, UBND cấp huyện triển khai, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện Quy chế này; định kỳ hằng năm tổng hợp, đánh giá, báo cáo UBND tỉnh.

Tác giả: Xuân Hiền

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Đăng nhập / Đăng ký

 
 
 

Số lượng doanh nghiệp thành lập

Chọn năm:
select

Tổng thu ngân sách

Chọn năm:
select

Bản quyền thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: Số 02 Trần Phú - Thành phố Tam Kỳ - Tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: 02352474567
Email: xtdt.skhdt@gmail.com
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập

0000202441