Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch Truyền thông chuyển đổi số tỉnh Quảng Nam năm 2023

Người đăng: hotrodoanhnghiep Ngày đăng: 16:07 | 16/02 Lượt xem: 285

UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch 739/KH-UBND ngày 14/2/2023 về Truyền thông chuyển đổi số tỉnh Quảng Nam năm 2023 nhằm thông tin, tuyên truyền, nâng cao nhận thức trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên tại các cơ quan nhà nước, các tổ chức, doanh nghiệp và người dân; tạo sự đồng thuận trong các cấp chính quyền và nhân dân trong tỉnh để triển khai một cách đồng bộ, hiệu quả trên địa bàn tỉnh.


Ảnh sưu tầm

Kế hoạch đề ra 09 nhiệm vụ chung, bao gồm:

(1) Tiếp tục đẩy mạnh thông tin tuyên truyền ý nghĩa, mục tiêu và tác động của chuyển đổi số, chính quyền số, công nghệ số; sự cần thiết phải chuyển đổi số, phát triển chính quyền số, ứng dụng công nghệ thông tin đến phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

(2) Đẩy mạnh tuyên truyền vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, người đứng đầu cơ quan hành chính các cấp, người đứng đầu các tổ chức chính trị - xã hội, các đơn vị sự nghiệp công lập đối với việc triển khai, thực hiện nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền số.

(3) Tuyên truyền, phổ biến các văn bản về chuyển đổi số, chính quyền số của Trung ương và của tỉnh Quảng Nam.

(4) Thông tin, chia sẻ, phổ biến câu chuyện thành công, tôn vinh gương điển hình về chuyển đổi số trên Cổng thông tin điện tử tỉnh tại địa chỉ: https://quangnam.gov.vn/ và https://chuyendoiso.quangnam.gov.vn.

(5) Thông tin tuyên truyền các chương trình, nội dung triển khai về chuyển đổi số của tỉnh, tuyên truyền về phát triển thương mại điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt, kinh tế số, ứng dụng công nghệ số trong quản lý, sản xuất, kinh doanh.

(6) Thông tin tuyên truyền về xã thông minh, thôn thông minh gắn với triển khai Tổ công nghệ số cộng đồng.

(7) Thông tin tuyên truyền về việc triển khai sử dụng các ứng dụng dùng chung của tỉnh: Q-office, một cửa điện tử, dịch vụ công trực tuyến, các ứng dụng Egov Quang Nam, Smart QuangNam, 1022 Quảng Nam, công tác xây dựng chính quyền số, xã hội số và kinh tế số trên địa bàn tỉnh. Chú trọng tuyên truyền những mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả của các đơn vị, địa phương, doanh nghiệp về ứng dụng công nghệ số vào quản lý, điều hành, sản xuất, kinh doanh...

(8) Tổ chức các hội nghị tập huấn nâng cao kỹ năng về chuyển đổi số cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, doanh nghiệp, hộ kinh doanh, học sinh, sinh viên...

(9) Tổ chức cuộc thi tìm hiểu về Chuyển đổi số trên truyền hình, phát động giải thưởng báo chí về chuyển đổi số nhằm đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền và lan tỏa công cuộc chuyển đổi số đến với toàn dân trên địa bàn tỉnh.

Từ các nhiệm vụ chung, UBND tỉnh đề ra các nhiệm vụ cụ thể giao các ngành, địa phương  trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện. UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ; đồng thời hướng dẫn các cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình trên địa bàn tỉnh; các Sở, Ban, ngành có Bản tin chuyên ngành, Trang/Cổng thông tin điện tử; các Tạp chí.. đẩy mạnh tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng về chuyển đổi số, chính quyền số để các cấp, các ngành, người dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam tham gia mạnh mẽ trong công cuộc chuyển đổi số.

Chi tiết Kế hoạch tải tại đây.

Tác giả: Xuân Hiền

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Đăng nhập / Đăng ký

 
 
 

Số lượng doanh nghiệp thành lập

Chọn năm:
select

Tổng thu ngân sách

Chọn năm:
select

Bản quyền thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: Số 02 Trần Phú - Thành phố Tam Kỳ - Tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: 02352474567
Email: xtdt.skhdt@gmail.com
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập

0000263466