Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết

Triển khai Đề án “Hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin đánh giá cải cách hành chính và đo lường sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030” năm 2023.

Người đăng: hotrodoanhnghiep Ngày đăng: 11:26 | 24/02 Lượt xem: 47

Ngày 15/02/2023, Bộ Nội vụ vừa ban hành Quyết định số 83/QĐ-BNV về ban hành Kế hoạch triển khai Đề án “Hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin đánh giá cải cách hành chính và đo lường sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030” năm 2023.

(Ảnh sưu tầm)

   Mục tiêu chung của Kế hoạch nhằm huy động người dân tham gia vào quá trình xây dựng, thực thi, đánh giá chính sách, quy định, hoạt động cải cách hành chính nhà nước và đo lường sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước kịp thời, chính xác, khách quan, góp phần đẩy mạnh hiệu quả công tác cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2023 - 2030, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, xã hội của các cơ quan hành chính nhà nước và thực hiện thành công các mục tiêu phát triển bền vững, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và đo lường sự hài lòng của người dân với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước và thực hiện thành công các mục tiêu phát triển bền vững, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Một trong những mục tiêu cụ thể của kế hoạch đề ra là người dân, xã hội được thông tin công khai, minh bạch, kịp thời về chính sách, quy định, hoạt động, kết quả cải cách hành chính nhà nước của Chính phủ, của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Đồng thời, người dân, xã hội sẽ được cung cấp các điều kiện, công cụ dễ dàng, tin cậy để tham gia phản hồi ý kiến, góp ý đối với các chính sách, quy định, hoạt động, kết quả cải cách hành chính nhà nước của Chính phủ, của các bộ, ngành, địa phương.

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương sẽ được báo cáo, thông tin kịp thời về tình hình triển khai, kết quả, tác động của cải cách hành chính đối với người dân, xã hội và các đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả cải cách hành chính, chất lượng phục vụ người dân dựa trên cảm nhận, mong đợi của người dân, xã hội.

Kế hoạch đề ra những nhiệm vụ gồm: (1) Xây dựng các chương trình phối hợp; (2) Xây dựng, công bố Chỉ số Hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2022 (SIPAS 2022); (3) Đánh giá tác động; kiểm tra việc sử dụng Chỉ số SIPAS 2022 tại địa phương; (4) Xây dựng phương pháp đo lường sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước giai đoạn 2023 – 2030; (5) Triển khai Trang Thông tin điện tử cải cách hành chính; (6) Triển khai cơ sở dữ liệu trực tuyến; (7) Khảo sát trực tuyến đánh giá cải cách hành chính; (8) Khảo sát trực tuyến đo lường sự hài lòng; (9) Khảo sát trực tuyến phục vụ xác định Chỉ số cải cách hành chính; (10) Đo lường sự hài lòng của người dân về sự phục vụ hành chính năm 2023 (SIPAS 2023); (11) Thông tin, tuyên truyền; (12) Vận hành, quản lý, quản trị Hệ thống; (13) Và những nhiệm vụ khác (nếu có).

Chi tiết Quyết định tải tại đây.

Tác giả: Hoài Thư

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Đăng nhập / Đăng ký

 
 
 

Số lượng doanh nghiệp thành lập

Chọn năm:
select

Tổng thu ngân sách

Chọn năm:
select

Bản quyền thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: Số 02 Trần Phú - Thành phố Tam Kỳ - Tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: 0235.3822884
Email: htdn.skhdt@gmail.com
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập

0000154559