Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết

Thực hiện Chương trình số 20-CTr/TU ngày 31/10/2022 của Tỉnh ủy Quảng Nam về thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Người đăng: hotrodoanhnghiep Ngày đăng: 12:00 | 24/03 Lượt xem: 737

Ngày 15/3/2023, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 1432/QĐ-UBND về thực hiện Chương trình số 20-CTr/TU ngày 31/10/2022 của Tỉnh ủy Quảng Nam về thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Theo đó, Kế hoạch yêu cầu các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị từ tỉnh đến cơ sở tổ chức quán triệt, tuyên truyền sâu rộng quan điểm, mục tiêu và nội dung Nghị quyết số 19 - NQ/TW, Chương trình hành động của Tỉnh ủy nhằm nâng cao nhận thức trong cán bộ, đảng viên và toàn xã hội về vai trò, tầm quan trọng của nông nghiệp, nông dân, nông thôn trong thời gian trước mắt và lâu dài; xác định rõ nông nghiệp, nông dân, nông thôn là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên cần quan tâm tập trung lãnh chỉ đạo trong chiến lược phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh từ nay đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

     (Ảnh sưu tầm)

          Kế hoạch cũng đề ra những nhiệm vụ và giải pháp cụ thể như sau:

          (1) Tổ chức tuyên truyền, quán triệt, triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

          (2) Nâng cao vai trò, vị thế, năng lực làm chủ, cải thiện toàn diện đời sống vật chất, tinh thần của nông dân và cư dân nông thôn.

  (3) Phát triển nền nông nghiệp sinh thái theo hướng bền vững, hiện đại.

          (4) Đổi mới, xây dựng, phát triển các hình thức tổ chức sản xuất, đẩy mạnh phát triển công nghiệp, dịch vụ ở nông thôn.

          (5) Tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn gắn với phát triển các thị trấn, thị tứ.

          (6) Rà soát việc xây dựng, bổ sung và triển khai kịp thời cơ chế, chính sách về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

         (7) Tạo đột phá trong nghiên cứu, ứng dụng khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; đào tạo nhân lực trong nông nghiệp, nông thôn.

          (8) Quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường nông thôn, nâng cao khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu, phòng, chống thiên tai.

          (9) Thực hiện hiệu quả các Chương trình mục tiêu quốc gia.

        (10) Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đoàn thể chính trị - xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp ở nông thôn.

         UBND tỉnh yêu cầu các Sở, Ban, ngành, đơn vị, địa phương căn cứ nội dung Kế hoạch này, xây dựng các chương trình, kế hoạch, đề án, dự án cụ thể để tổ chức thực hiện hiệu quả nhiệm vụ của mình. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, phát sinh thì có văn bản phản ánh về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để được hướng dẫn, giải quyết hoặc tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch cho phù hợp.

          Chi tiết Kế hoạch tải tại đây.

Tác giả: Diễm Thúy

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Đăng nhập / Đăng ký

 
 
 

Số lượng doanh nghiệp thành lập

Chọn năm:
select

Tổng thu ngân sách

Chọn năm:
select

Bản quyền thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: Số 02 Trần Phú - Thành phố Tam Kỳ - Tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: 02352474567
Email: xtdt.skhdt@gmail.com
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập

0000253287