Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết

Kế hoạch thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2023

Người đăng: hotrodoanhnghiep Ngày đăng: 12:20 | 24/03 Lượt xem: 304

Ngày 03/3/2023, UBND tỉnh ban hành kế hoạch số 1118/KH-UBND thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 để tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 theo quy định của Luật Đầu tư công năm, Nghị định 40/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công.

    UBND tỉnh xác định năm 2023 là năm có ý nghĩa quan trọng, năm bản lề trong thực hiện các mục tiêu của kế hoạch 5 năm giai đoạn 2021 - 2025. Trong khi đó, tình hình thế giới vẫn có nhiều rủi ro, thách thức; tình hình trong nước còn những khó khăn và tồn đọng kéo dài. Nhằm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và đầu tư công năm 2023 và cả giai đoạn 2021 - 2025, việc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công là một trong những nhiệm vụ, giải pháp rất quan trọng, cần ưu tiên tập trung chỉ đạo và tổ chức thực hiện; đặc biệt là trong năm 2023, phải giải ngân số vốn lớn hơn các năm trước (bao gồm Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, vốn kéo dài của 03 Chương trình mục tiêu quốc gia).

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các Sở, Ban, ngành, địa phương và các chủ đầu tư tập trung quán triệt, thực hiện nghiêm các quan điểm, định hướng, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm; trong đó, xác định việc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm của năm 2023, nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, thực hiện cao nhất các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội 2023. Đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công phải đi đôi với bảo đảm chất lượng công trình và hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công. Nỗ lực, quyết tâm hành động cao nhất để hoàn thành các mục tiêu giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 đã đề ra; khắc phục được những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện và giải ngân; phát huy dân chủ, sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ hơn, có giải pháp phù hợp với tình hình thực tế và yêu cầu công việc. Lãnh đạo các đơn vị, địa phương cần trực tiếp chỉ đạo kiểm tra, rà soát từng dự án cụ thể; kiểm soát chặt chẽ sự cần thiết, quy mô từng dự án theo đúng quy hoạch, mục tiêu đã được duyệt, bảo đảm hiệu quả đầu tư và kết quả đầu ra của từng dự án; nâng cao chất lượng công tác lựa chọn tư vấn, nhà thầu trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư, thực hiện dự án. Chủ động chỉ đạo, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, xử lý những vướng mắc hoặc đề xuất kịp thời cấp có thẩm quyền để tháo gỡ kịp thời.


Ảnh sưu tầm

    Mục tiêu giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 phấn đấu đạt 100% tổng kế hoạch vốn đầu tư năm 2023. Trong đó, đến hết quý III năm 2023 đạt trên 60%; đến hết quý IV năm 2023 đạt trên 90% (riêng kế hoạch vốn năm 2022 kéo dài được cấp thẩm quyền cho phép đạt 100%) và đến hết ngày 31/01/2024 giải ngân 100% vốn đầu tư công kế hoạch vốn năm 2023.

          Kế hoạch đề ra những nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu để đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 như sau: (1) Các ngành, địa phương cần quyết liệt trong chỉ đạo, đôn đốc các chủ đầu tư đẩy nhanh thực hiện giải ngân vốn đầu tư công; chủ động rà soát và báo cáo các vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện; (2) Kiên quyết điều chuyển (cắt giảm và bổ sung) kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023; (3) Đẩy mạnh giải ngân kế hoạch vốn năm 2022 được phép kéo dài sang năm 2023; (4) Tập trung thực hiện công tác hoàn thiện hồ sơ thanh toán; (5) Đẩy mạnh chế độ báo cáo, giám sát tình hình thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công 2023; (6) Gắn công tác giải ngân với công tác thi đua khen thưởng và trách nhiệm cá nhân của người đứng đầu.

Chi tiết Kế hoạch tải tại đây


Tác giả: Diễm Thúy

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Đăng nhập / Đăng ký

 
 
 

Số lượng doanh nghiệp thành lập

Chọn năm:
select

Tổng thu ngân sách

Chọn năm:
select

Bản quyền thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: Số 02 Trần Phú - Thành phố Tam Kỳ - Tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: 0235.3822884
Email: htdn.skhdt@gmail.com
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập

0000169425