Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết

Hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất, chất lượng dựa trên nền tảng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh năm 2023

Người đăng: hotrodoanhnghiep Ngày đăng: 13:43 | 24/03 Lượt xem: 540

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 1349/KH-UBND ngày 13/3/2023 hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất, chất lượng dựa trên nền tảng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh năm 2023.


Ảnh sưu tầm

         Theo đó, Kế hoạch nêu rõ 05 nội dung thực hiện sau:

        (1) Tổ chức, triển khai các hình thức thông tin truyền thông để phổ biến, giới thiệu, hướng dẫn về các nội dung của Kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất, chất lượng dựa trên nền tảng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo cho cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp như hội nghị, hội thảo, tập huấn, đăng website,...

        (2) Rà soát, cử cán bộ của cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập, cơ sở giáo dục đào tạo tham gia các khóa đào tạo về chuyên gia năng suất chất lượng, giảng viên năng suất chất lượng, cán bộ quản lý năng suất chất lượng theo tiêu chí, tiêu chuẩn chuyên gia năng suất chất lượng do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành (dự kiến 08 lượt cán bộ).

        (3) Tổ chức 03 lớp tập huấn nhận thức về năng suất chất lượng, về đổi mới sáng tạo, về ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý; hướng dẫn áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng, công cụ cải tiến năng suất chất lượng.

       (4) Hình thành câu lạc bộ và tổ chức các hoạt động về cải tiến năng suất cho sinh viên Trường Đại học Quảng Nam và Trường Cao đẳng Quảng Nam.

         (5) Hướng dẫn, hỗ trợ cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh xây dựng, áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, hệ thống quản lý, mô hình, công cụ cải tiến năng suất chất lượng, công cụ hỗ trợ cho sản xuất thông minh, dịch vụ thông minh. Vận động, hướng dẫn các doanh nghiệp tham gia Giải thưởng chất lượng Quốc gia.

         UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ là cơ quan đầu mối, giúp UBND tỉnh quản lý và triển khai Kế hoạch cho phù hợp với thực tiễn và các quy định hiện hành; các Sở, ngành, đơn vị liên quan căn cứ nội dung được phân công để triển khai thực hiện Kế hoạch và báo cáo kết quả thực hiện về Sở Khoa học và Công nghệ trước ngày 15/11/2023 để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh, Bộ Khoa học và Công nghệ.

          Chi tiết Kế hoạch tải tại đây.

Tác giả: Diễm Thúy

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Đăng nhập / Đăng ký

 
 
 

Số lượng doanh nghiệp thành lập

Chọn năm:
select

Tổng thu ngân sách

Chọn năm:
select

Bản quyền thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: Số 02 Trần Phú - Thành phố Tam Kỳ - Tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: 0235.3822884
Email: htdn.skhdt@gmail.com
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập

0000169773