Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết

Đề án “Đảm bảo an toàn thực phẩm, nâng cao chất lượng nông lâm thủy sản, giai đoạn 2021-2030” trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Người đăng: hotrodoanhnghiep Ngày đăng: 15:20 | 17/05 Lượt xem: 216

UBND tỉnh Quảng Nam đã ban hành Kế hoạch số 2400/KH-UBND ngày 21/4/2023 về việc thực hiện Đề án “Đảm bảo an toàn thực phẩm, nâng cao chất lượng nông lâm thủy sản, giai đoạn 2021-2030” trên địa bàn tỉnh Quảng Nam với mục tiêu chung góp phần bảo vệ sức khỏe và quyền lợi của nhân dân; nâng cao chất lượng, giá trị và khả năng cạnh tranh các sản phẩm nông lâm thủy sản của tỉnh tại thị trường trong nước và quốc tế.


Ảnh sưu tầm

Cụ thể, Kế hoạch đề ra mục tiêu cụ thể giai đoạn 2023-2025 là phấn đấu đến năm 2025, diện tích trồng trọt, diện tích nuôi thủy sản, số cơ sở chăn nuôi được chứng nhận Thực hành nông nghiệp tốt - GAP (như VietGAP/VietGAHP hoặc tương đương) tăng 10%; 100% cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc đối tượng cấp giấy được chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP theo quy định; 90% cơ sở không thuộc diện cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP được ký cam kết sản xuất, kinh doanh thực phẩm tuân thủ quy định ATTP; phấn đấu hằng năm, có từ 07 cơ sở sơ chế, chế biến thực phẩm nông lâm thủy sản trở lên được chứng nhận HACCP, ISO 22000 (hoặc tương đương); phấn đấu hằng năm, duy trì các chuỗi đã triển khai thực hiện và xây dựng mới ít nhất từ 02 chuỗi cung cấp thực phẩm nông lâm thủy sản an toàn trở lên; 100% sản phẩm thực phẩm nông lâm thủy sản chủ lực được giám sát các chỉ tiêu ATTP; Tỷ lệ mẫu thực phẩm nông lâm thủy sản được giám sát vi phạm các quy định an toàn thực phẩm giảm 10%/năm; 100% các địa phương (cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã) kiện toàn hệ thống quản lý chất lượng, ATTP nông lâm thủy sản phù hợp với phân công, phân cấp; 100% cán bộ quản lý chất lượng, ATTP nông lâm thủy sản các cấp được bồi dưỡng, cập nhật hàng năm về chuyên môn nghiệp vụ; 90% cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản được cập nhật kiến thức về ATTP.

 Trong giai đoạn 2026-2030: Diện tích trồng trọt, diện tích nuôi thủy sản, số cơ sở chăn nuôi được chứng nhận Thực hành nông nghiệp tốt - GAP (như VietGAP/VietGAHP hoặc tương đương) tăng 15%/năm; duy trì 100% cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc đối tượng cấp giấy được chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP theo quy định; 100% hộ sản xuất ban đầu, cơ sở không thuộc diện cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP được ký cam kết sản xuất, kinh doanh thực phẩm tuân thủ quy định ATTP; tỷ lệ cơ sở sơ chế, chế biến thực phẩm nông lâm thủy sản được chứng nhận HACCP, ISO 22000 (hoặc tương đương) tăng 15%/năm; phấn đấu hằng năm, duy trì các chuỗi đã triển khai thực hiện và xây dựng mới ít nhất từ 05 chuỗi cung cấp thực phẩm nông lâm thủy sản an toàn trở lên; phấn đấu tỷ lệ sản phẩm chế biến sâu (làm sẵn, ăn liền) tăng 15%/năm;  tỷ lệ mẫu thực phẩm nông lâm thủy sản được giám sát vi phạm các quy định ATTP giảm 10%/năm; 100% các địa phương có công chức chuyên trách về công tác quản lý chất lượng, ATTP nông lâm thủy sản; duy trì 100% cán bộ quản lý chất lượng, ATTP nông lâm thủy sản các cấp được bồi dưỡng, cập nhật hàng năm về chuyên môn, nghiệp vụ; 100% cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản được cập nhật kiến thức về ATTP.

Kế hoạch cũng đưa ra các nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm như : Lồng ghép nhiệm vụ đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng phát triển các vùng sản xuất nguyên liệu tập trung, đủ điều kiện sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản chất lượng, an toàn vào các kế hoạch, đề án giai đoạn 2021-2025; Triển khai hiệu quả hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật và thông tin, truyền thông về chất lượng, ATTP nông lâm thủy sản; tăng cường năng lực thực thi chính sách pháp luật, đảm bảo ATTP, nâng cao chất lượng nông lâm thủy sản đối với cơ quan quản lý nhà nước và cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh; tăng cường trách nhiệm của các ngành, các cấp trong việc quản lý, thanh tra, giám sát và xử lý vi phạm về ATTP; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số đảm bảo chất lượng, ATTP, truy xuất nguồn gốc; xây dựng, phát triển mạnh chuỗi cung cấp thực phẩm nông lâm thủy sản an toàn; ưu tiên đẩy mạnh chứng nhận Thực hành nông nghiệp tốt; phát triển thị trường nông lâm thủy sản chất lượng, an toàn.

Chi tiết Kế hoạch tải tại đây.

Tác giả: Hoài Thư

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Đăng nhập / Đăng ký

 
 
 

Số lượng doanh nghiệp thành lập

Chọn năm:
select

Tổng thu ngân sách

Chọn năm:
select

Bản quyền thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: Số 02 Trần Phú - Thành phố Tam Kỳ - Tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: 02352474567
Email: xtdt.skhdt@gmail.com
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập

0000263433