Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết

Cải thiện, nâng cao chỉ số PAR INDEX, PAPI, SIPAS, PCI

Người đăng: hotrodoanhnghiep Ngày đăng: 9:18 | 16/06 Lượt xem: 111

Ngày 06/6/2023, UBND tỉnh Lê Trí Thanh ban hành Chỉ thị 11/CT-UBND về cải thiện, nâng cao chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX), chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI), chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS), chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI).

Theo đó, thời gian qua, công tác cải cách hành chính của tỉnh đã được các cấp, các ngành, địa phương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp và cũng đã đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần nâng cao kỷ cương, kỷ luật hành chính, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Song, so với yêu cầu đặt ra thì kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính của tỉnh còn chậm. Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX), Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS), Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) từ năm 2018 đến năm 2021 luôn nằm trong nhóm các địa phương trung bình cả nước, (đặc biệt năm 2022, Chỉ số PAR INDEX, Chỉ số SIPAS nằm trong nhóm 6 tỉnh thấp nhất cả nước); Chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) liên tục tụt giảm 3 năm liên tiếp.
Ảnh sưu tầm

Để đẩy mạnh thực hiện công tác CCHC, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh và nâng cao các chỉ số đánh giá quản trị công của tỉnh trong thời gian đến, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện một số nội dung cụ thể như sau:

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức về mục đích của việc cải thiện chỉ số liên quan đến công tác cải cách hành chính đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; xác định việc cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, cải thiện các chỉ số trên là nhiệm vụ chung của toàn hệ thống chính trị tỉnh, đồng thời là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, đơn vị; cải thiện và nâng cao vị trí xếp hạng các chỉ số PAR INDEX, SIPAS, PAPI, PCI là nhiệm vụ cấp bách trong năm 2023 và các năm tiếp theo.

Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về mục tiêu, ý nghĩa của công tác cải cách hành chính và các chỉ số nêu trên đến người dân, tổ chức và hiệp hội doanh nghiệp. Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, hiệp hội Doanh nghiệp trong công tác thông tin tuyên truyền về cải cách hành chính và các chỉ số nêu trên để việc tham gia, giám sát thực hiện được đồng bộ, hiệu quả.

Người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo việc tổ chức thực hiện hiệu quả công tác cải cách hành chính, quyết liệt xử lý công chức vi phạm, gắn kết quả thực hiện cải cách hành chính với công tác thi đua, khen thưởng, quy hoạch, đề bạt cán bộ; chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính của các cơ quan, đơn vị, địa phương. Khuyến khích, phát huy tính năng động, sáng tạo, đổi mới, dám nghĩ, dám làm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương… trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị

Đồng thời, Chỉ thị cũng yêu cầu các Sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao của từng cơ quan, đơn vị rà soát đối chiếu nội dung, tiêu chí, tiêu chí thành phần các chỉ số nêu trên để đề ra giải pháp khắc phục, thực hiện nhằm cải thiện điểm số, nâng cao thứ hạng từng chỉ số cho năm 2023 và những năm tiếp theo.

Chi tiết Chỉ thị tải tại đây

                                                                            

Tác giả: Như Ánh

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Đăng nhập / Đăng ký

 
 
 

Số lượng doanh nghiệp thành lập

Chọn năm:
select

Tổng thu ngân sách

Chọn năm:
select

Bản quyền thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: Số 02 Trần Phú - Thành phố Tam Kỳ - Tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: 02352474567
Email: xtdt.skhdt@gmail.com
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập

0000225405