Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết

Quy định mức thu phí, lệ phí đối với hoạt động cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Người đăng: hotrodoanhnghiep Ngày đăng: 11:05 | 02/08 Lượt xem: 119

Ngày 12/7/2023, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Nam đã ký ban hành Nghị quyết số 07/2023/NQ-HĐND về việc Quy định mức thu phí, lệ phí đối với hoạt động cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.


Ảnh sưu tầm

Theo đó, kể từ ngày 01/8/2023, có 03 khoản phí và 05 khoản lệ phí có mức thu phí, lệ phí đối với hoạt động cung cấp dịch vụ công trực tuyến bằng 50% mức thu phí, lệ phí quy định tại các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh: số 33/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016, số 07/2017/NQ-HĐND ngày 19/4/2017, số 21/2017/NQ-HĐND ngày 19/7/ 2017, số 28/2017/NQ-HĐND ngày 19/7/2017, số 03/2023/NQ-HĐND ngày 21/3/2023, bao gồm: Phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Phí đăng ký giao dịch bảo đảm; Phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động cơ sở thể thao, câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp; Lệ phí đăng ký kinh doanh; Lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam; Lệ phí cấp giấy phép xây dựng; Lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền với đất; Lệ phí hộ tịch.

Bên cạnh đó có 05 khoản phí, mức thu bằng 80% mức thu phí quy định tại các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh số 33/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/ 2016, số 07/2022/NQ-HĐND ngày 21/4/2022 như: Phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường; Phí thẩm định hồ sơ, điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất; Phí thẩm định đề án khai thác, sử dụng nước mặt; Phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò đánh giá trữ lượng, khai thác, sử dụng nước dưới đất; Phí thẩm định cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép môi trường.

Nghị quyết áp dụng cho các đối tượng là tổ chức, cá nhân có yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính thông qua cổng dịch vụ công trực tuyến quy định (trừ những đối tượng được miễn thu phí, lệ phí theo quy định của pháp luật) và các cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan được giao nhiệm vụ hoặc được phân cấp, ủy quyền thực hiện nhiệm vụ thu phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh.

Chi tiết Nghị quyết tải tại đây.

Tác giả: Hoài Thư

Các tin cũ hơn:

Đăng nhập / Đăng ký

 
 
 

Số lượng doanh nghiệp thành lập

Chọn năm:
select

Tổng thu ngân sách

Chọn năm:
select

Bản quyền thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: Số 02 Trần Phú - Thành phố Tam Kỳ - Tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: 02352474567
Email: xtdt.skhdt@gmail.com
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập

0000214825