Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết

Quảng Nam công bố danh mục dự án xã hội hóa công bố lựa chọn nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm 2020 (đợt 2)

Người đăng: Quản Trị Ngày đăng: 16:32 | 11/12 Lượt xem: 3015

Vừa qua, UBND tỉnh Quảng Nam vừa công bố các danh mục dự án xã hội trên địa bàn tỉnhUBND tỉnh Quảng Nam vừa phê duyệt danh mục dự án xã hội hóa công bố lựa chọn nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm 2020 (đợt 2), với các nội dung cơ bản như sau:

1. Danh mục dự án:

a) Dự án 1: Nhà máy nước sạch Bắc Trà My

- Tên dự án: Nhà máy nước sạch Bắc Trà My.

- Mục tiêu: Đáp ứng nhu cầu sử dụng nước sạch cho nhu cầu sinh hoạt, thương mại, dịch vụ, công nghiệp cho các hộ dân, doanh nghiệp trên địa bàn huyện Bắc Trà My.

- Quy mô: Nhà máy cấp nước sạch có quy mô công suất 2.000m3/ngày đêm.

- Diện tích sử dụng đất: khoảng 0,51 ha.

- Sơ bộ tổng chi phí thực hiện dự án: 40 tỷ đồng.

- Vốn, phương án huy động vốn: vốn của nhà đầu tư được lựa chọn và vốn huy động từ nguồn hợp pháp khác.

- Địa điểm: Xã Trà Giang, huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam

- Thời gian, tiến độ: 24 tháng, từ 2020 – 2022.

- Thời gian hoạt động: Sẽ được xác định khi lập hồ sơ mời thầu (trường hợp có từ hai nhà đầu tư trở lên đáp ứng yêu cầu) hoặc khi thực hiện thủ tục quyết định chủ trương dự án (trường hợp chỉ có một nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu).

b) Dự án 2: Nhà máy phân loại và xử lý chất thải rắn sinh hoạt Bắc Trà My

- Tên dự án: Nhà máy phân loại và xử lý chất thải rắn sinh hoạt Bắc Trà My.

- Mục tiêu: Cải thiện hoạt động xử lý chất thải rắn trên địa bàn huyện Bắc Trà My thông qua việc áp dụng công nghệ đốt; ngăn chặn các vấn đề ô nhiễm môi trường và lây lan dịch bệnh cho cộng đồng. Tạo môi cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp cho khu vực.

- Quy mô: Nhà máy phân loại, tái chế và xử lý chất thải rắn sinh hoạt có quy mô công suất 55 tấn rác/ngày.

- Diện tích sử dụng đất: khoảng 7,38 ha.

- Sơ bộ tổng chi phí thực hiện dự án: 26 tỷ đồng.

- Vốn, phương án huy động vốn: vốn của nhà đầu tư được lựa chọn và vốn huy động từ nguồn hợp pháp khác.

- Địa điểm: Xã Trà Sơn, huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam.

- Thời gian, tiến độ: 12 tháng, từ 2020 – 2021.

- Thời gian hoạt động: Sẽ được xác định khi lập hồ sơ mời thầu (trường hợp có từ hai nhà đầu tư trở lên đáp ứng yêu cầu) hoặc khi thực hiện thủ tục quyết định chủ trương dự án (trường hợp chỉ có một nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu).

2. Yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm của Nhà đầu tư:

a) Năng lực tài chính của nhà đầu tư: (i) Có vốn thuộc sở hữu của mình không thấp hơn 20% tổng mức đầu tư, trong đó vốn chủ sở hữu tối thiểu nhà đầu tư phải thu xếp cho dự án được xác định bằng vốn chủ sở hữu trong báo cáo tài chính trừ đi vốn chủ sở hữu mà nhà đầu tư cam kết thực hiện cho các dự án khác mà nhà đầu tư đang tham gia thực hiện (nếu có); (ii) Nhà đầu tư phải cung cấp văn bản cam kết cho vay phần vốn còn lại (ngoài vốn chủ sở hữu) của các tổ chức tín dụng, tổ chức tài chính, ngân hàng để thực hiện đầu tư dự án.

b) Kinh nghiệm của nhà đầu tư: Nhà đầu tư phải đảm bảo đã thực hiện ít nhất 01 dự án có tính chất, mục tiêu tương tự trong 05 năm gần đây với tư cách là nhà đầu tư; thành viên tham gia liên danh với vai trò nhà đầu tư góp vốn chủ sở hữu hoặc nhà thầu.

3. Thời hạn, cách thức để nhà đầu tư nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án:

a) Thời hạn nộp hồ sơ: 30 ngày kể từ ngày danh mục dự án được đăng tải trên hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia.

b) Cách thức nộp hồ sơ: Nhà đầu tư nộp 04 bộ hồ sơ đăng ký thực hiện cho từng dự án tới Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam;

c) Địa chỉ, số điện thoại, email của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam:

- Địa chỉ: 02 Trần Phú, phường Tân Thạnh, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.

- Số điện thoại: 02353.810.394, Email: thamdinhduanqn@gmail.com


Các tin mới hơn:

Đăng nhập / Đăng ký

 
 
 

Số lượng doanh nghiệp thành lập

Chọn năm:
select

Tổng thu ngân sách

Chọn năm:
select

Bản quyền thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: Số 02 Trần Phú - Thành phố Tam Kỳ - Tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: 02352474567
Email: xtdt.skhdt@gmail.com
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập

0000197490