Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
Lĩnh vực:
select
Doanh nghiệp:
select
Cơ quan trả lời:
select
Từ khóa:
Image

Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi...(24/03/2023)

Ngày 03/3/2023, UBND tỉnh Quảng Nam đã ban hành Quyết định số 428/QĐ-UBND ban hành...

Image

Bộ tiêu chí và quy trình đánh giá, phân hạng...(24/03/2023)

Ngày 24/02/2023, Thủ tướng Chính phủ ban hành số Quyết định 148/QĐ-TTg về việc ban...

Image

Hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất, chất...(24/03/2023)

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 1349/KH-UBND ngày 13/3/2023 hỗ trợ doanh nghiệp...

Image

Bộ Công Thương ban hành Kế hoạch thực hiện...(24/03/2023)

Ngày 07/3/2023, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 576/QĐ-BCT về Kế hoạch tăng...

Image

Kế hoạch thực hiện và giải ngân vốn đầu tư...(24/03/2023)

Ngày 03/3/2023, UBND tỉnh ban hành kế hoạch số 1118/KH-UBND thực hiện và giải ngân...

Image

Mức lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng...(24/03/2023)

Ngày 14/3/2023, Ngân hàng Nhà nước ban hành Quyết định 314/QĐ-NHNN về mức lãi suất...

Image

Thực hiện Chương trình số 20-CTr/TU ngày...(24/03/2023)

Ngày 15/3/2023, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 1432/QĐ-UBND về thực hiện Chương trình...

Image

Chính phủ ban hành Nghị quyết về một số giải...(24/03/2023)

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 33/NQ-CP ngày 11/3/2023 về một số giải pháp...

Image

Đẩy mạnh triển khai hóa đơn điện tử có mã...(24/03/2023)

Ngày 14/3/2023, UBND tỉnh vừa ban hành Chỉ thị 05/CT-UBND về việc đẩy mạnh triển...

Thủ tục hành chính

Liên kết

Đăng nhập / Đăng ký

 
 
 

Số lượng doanh nghiệp thành lập

Chọn năm:
select

Tổng thu ngân sách

Chọn năm:
select

Bản quyền thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: Số 02 Trần Phú - Thành phố Tam Kỳ - Tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: 0235.3822884
Email: htdn.skhdt@gmail.com
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập

0000154576